Informaţii generale

Misiune şi Strategie

În conformitate cu statutul său, INFLPR desfăşoară activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul laserilor, interacţiei luminii cu materia, plasmei şi acceleratoarelor de electroni.

Aplicaţiile care rezultă din aceste cercetări sunt dezvoltate în parteneriat atât cu institute de cercetare, în cadrul programului naţional de cercetare, cât şi cu parteneri industriali.

INFLPR este implicat într-o largă varietate de proiecte de cercetare cu alte instituţii şi universităţi la nivel naţional şi internaţional. Prin instalaţiile de interes naţional pe care le posedă şi prin cunostinţele din domeniu, institutul oferă comunităţii ştiinţifice naţionale posibilitatea desfăşurării de experimente complexe, interdisciplinare, aflate la frontiera cunoaşterii.

Strategia INFLPR pentru perioada 2015-2020 poate fi consultată aici.

Domenii de Cercetare

Programele de cercetare ale INFLPR se situează în avangarda cercetării şi tehnologiei româneşti în domeniul laserilor, plasmei şi acceleratoarelor de electroni.

Institutul are ca scop să furnizeze în domeniile sale de competenţă cunoaştere şi soluţii noi pentru industrie şi societate în general.

Principalele arii de cercetare ale INFLPR sunt:

A - Laseri de mare putere şi aplicaţii:

 • active centers in photonic materials
 • quantum electronic processes
 • X-ray laser development
 • laser biomedicine
 • laser micromachining
 • high energy secondary standard dosimetry

B - Bio/nano fotonică şi nanomateriale:

 • nanoparticles synthesis by laser pyrolisis
 • nanometrology
 • nanostructured films & particle functionalization
 • nanomaterials synthesis by plasma
 • biomolecular laser spectroscopy
 • biocompatible thin film deposition by PLD and MAPLE
 • soliton waveguide arrays
 • ultrafast parallel interconnections
 • nonlinear nanophotonics
 • quantum dots and metamaterials
 • plasmonic structures
 • micro/nano patterning

C - Plasmă de fuziune şi tehnologii bazate pe plasmă:

 • atomic processes and fusion related atomic physics
 • atomic particle trapping
 • hot plasmas and nuclear fusion
 • plasma surface engineering
 • plasma theory
 • X ray tomography analysis
 • plasma coatings for fusion technology
 • plasma sources

Ariile de cercetare principale sunt susţinute de programe naţionale şi internaţionale la care INFLPR participă foarte activ.

INFLPR is actively involved in large European research programms: