Proiect 1: Cercetări avansate asupra materiei aflată în condiţii extreme

Denumirea Programului Nucleu:

Cercetări avansate de laseri - plasmă - radiaţie - spaţiu

Acronim: LAPLAS IV
Contractul nr.: 4N/2016
Denumirea obiectivului: "Cercetări avansate folosind laseri, plasmă şi radiaţii destinate domeniilor de specializare inteligentă şi de interes public"


Titlul proiectului: "Cercetări avansate asupra materiei aflată în condiţii extreme"

Proiect 1: PN 16 47 01 01
Director de proiect: Dr. MITU Bogdana

Obiectivul proiectului:

Proiectul îşi propune să abordeze cercetări avansate de fizică având ca principal obiectiv studiul fenomenelor de interacţie între materia aflată în toate stările de agregare şi câmpurile electromagnetice ultraintense aplicate simultan cu temperaturi extreme şi/sau iradieri cu particule încărcate. Ca obiectiv subsidiar se ţinteste de asemenea, rezolvarea unor aspecte tehnologice esenţiale legate de utilizarea radiaţiei extreme. Sub umbrela acestui obiectiv principal intră următoarele tematici de cercetare:

  1. Diagnostica complexă a pulsurilor laser ultraintense şi protecţia la pulsuri electromagnetice extreme
  2. Producerea de particule relativiste în urma interacţiunii radiaţiei laser de intensitate foarte mare cu ţinte aflate în vid
  3. Tratarea teoretică şi simularea numerică a filamentării şi a formării de armonice înalte la interacţiunea radiaţiei laser de scurtă durată şi intensitate foarte înaltă cu plasma
  4. Materiale şi procese fizice pentru noi surse şi dispozitive fotonice
  5. Realizarea, testarea şi mentenanţa componentelor optice şi a materialelor dedicate funcţionării în condiţii extreme (radiaţii ultraintense laser sau spaţiale, reactoare de fuziune)

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului se pot grupa în funcție de specificul lor în mai multe categorii, și anume:

  1. Rezultate științifice, care prezintă potențial de publicare și vor conduce la diseminarea anuală prin publicarea a 10 (zece) articole/an în reviste indexate ISI și prin 5 (cinci) prezentări la conferințe cu participare internațională/an.
  2. Rezultate tehnologice, care vor conduce la elaborarea de 3 noi proceduri și 2 tehnici de măsură, la realizarea a 3 sisteme și 4 dispozitive, precum și la obținerea de 4 noi tipuri de produse. Soluțiile inovative vor fi brevetate prin 5 (cinci) cereri de brevete naționale și 1 (un) brevet internațional și vor deschide colaborări cu cel putin 2 (două) companii din clusterul MHTC.
  3. Rezultate în domeniul resurselor umane prin menținerea a cel puțin 100 de locuri de muncă cu normă întreagă în cercetare și generarea altor 5 noi locuri de muncă, precum și finalizarea lucrării de doctorat cu tematică în domeniul proiectului de către cel puțin 4 (patru) tineri.
  4. Rezultate cu efecte economice prin elaborarea de 10 (zece) propuneri de proiecte de cercetare fundamentală și aplicativă pană la finalizarea proiectului, și respectiv solicitări de asistență tehnică și servicii anual.

Raport final Proiect PN 16 47 01 01