Program Nucleu 2019-2022

Denumirea Programului Nucleu:

Cercetări avansate și dezvoltări tehnologice de laseri - plasmă - radiație – spațiu

Acronim: LAPLAS VI

Contractul nr.: 16N /08.02.2019
Autoritatea Contractantă: Ministerul Cercetării şi Inovării
Contractor: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, INFLPR

Responsabil Program: Dr. Felix SIMA

Scopul programului: Programul LAPLAS VI își propune efectuarea de cercetări fundamentale și aplicative în domenii prioritare stabilite prin SNCDI 2014-2020 (tehnologii emergente, eco-nano-tehnologii și materiale avansate, spațiu și securitate, sănătate) și prin noua strategie instituțională (2019-2022) implementată prin Planul de Dezvoltare Multianuală (2019-2022), din zonele de competență ale INFLPR, cu scopul de a asigura creșterea competitivității economiei românești prin inovare, creșterea contribuției românești la progresul cunoașterii și creșterea rolului științei în rezolvarea problemelor societății.

Durata programului: 48 luni

Obiectivele programului:

 • Obiectiv 1 - INFLPR: Cercetări emergente de laseri plasmă, radiații și aplicațiile lor în domeniile de specializare inteligentă și interes public
 • Obiectiv 2 - ISS-Filiala INFLPR: Explorarea spațiului, cercetări complementare și aplicații

Obiectivul 1 INFLPR "Cercetări emergente de laseri plasmă, radiații și aplicațiile lor în domeniile de specializare inteligentă și interes public" propune realizarea a 5 Obiective specifice:

 • OS1 - Surse neconvenționale de radiații și plasmă și fizica interacției acestora cu materia;
 • OS2 - Platforme senzoristice bazate pe metode fotonice și plasmă;
 • OS3 - Nanostructuri și materiale avansate obținute/caracterizate prin metode laser, plasmă și radiații pentru eco-nano-tehnologii;
 • OS4 - Metode și dispozitive cu laser, plasmă și radiații cu aplicații în farmacologie și biomedicină;
 • OS5 - Cercetări aplicative cu laseri, plasmă și radiații pentru dezvoltarea de metode, tehnologii emergente și servicii.

Obiectivul 2 - ISS-Filiala INFLPR:"Explorarea spațiului, cercetări complementare și aplicații". În cadrul acestui obiectiv general se regăsesc următoarele obiective specifice:

 • OS1 - Investigarea plasmelor sistemului solar prin observaţii satelitare, experimente la sol şi modelarea numerică - cu accent pe misiunile Clusterului ESA, Venus Express, Swarm, Solar Orbiter, precum şi a misiunilor NASA: THEMIS şi MMS;
 • OS2 - Participarea la misiunile ştiinţifice ESA: EUCLID, LISA, ARIEL, EUSO şi CoRE (explorarea materiei obscure, energiei întunecate, unde gravitaţionale şi a gravitaţiei modificate);
 • OS3 - Astrofizica Neutrino. Participare la ANTARES, KM3NeT, DWARF, Observatorul Pierre Auger. Tehnici inovatoare de detecție a particulelor cu aplicaţii pe scară largă pentru experimentele de la sol;
 • OS4 - Cercetarea unor particule şi a unor fenomene exotice în razele cosmice şi acceleratoare
  (participare la LHC-ALICE-CERN, LHC-MoEDAL-CERN, FAIR-GSI, ILC, NICA-IUCN DUBNA, NUCLOTRONIUCN DUBNA);
 • OS5 - Procese şi structuri complexe în astrofizică şi fizică teoretică, gravitaţie şi cosmologie;
 • OS6 - Clustere pentru calcul la scară largă pentru fizica energiilor înalte, a ştiinţelor spaţiale, astrofizică şi aplicaţii (site-uri GRID pentru ALICE-CERN, GPU, ESA-EUCLID (centru de date ştiinţifice), FAIR-NuFAR-GSI);
 • OS7 - Dezvoltarea şi integrarea microsateliţilor, formaţii de zbor, dezvoltarea instalaţiilor de testare la sol a sateliţilor, a staţiei de comunicare la sol a sateliţilor;
 • OS8 - Aplicații spațiale: teledetecția, gestionarea dezastrelor. Telemedicină. Contramăsuri pentru zborul uman în spațiu în condiții adverse.

 • Raport Final Sumar al programului LAPLAS VI (2019-2022)