Consiliul Ştiinţific

Atribuţiile Consiliului Ştiinţific:
a) Participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a institutului;
b) Întocmeşte raportul anual al rezultatelor ştiinţifice;
c) Examinează şi avizează proiectele de cercetare ştiinţifică precum şi realizarea instituţională a acestora;
d) Avizează politica de cercetare a institutului;
e) Avizează propunerile de organizare şi reorganizare a institutului;
f) Propune măsuri pentru perfecţionare profesională;
g) Face propuneri pentru organizarea concursurilor de încadrare şi promovare;
h) Propune comisiile pentru concursurile de promovare şi confirmă rezultatele concursurilor;
i) Organizează acţiuni cu caracter ştiinţific;
j) Avizează acţiuni de cooperare ştiinţifică interne şi internaţionale;
k) Avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare.


Membrii Consiliului Ştiinţific

AtasamentMarime
rof_consiliu_stiintific.pdf7.01 MB
raport_anual_2009.pdf817.15 KB