Jobs

Regulamente

În INFLPR promovările şi angajările se fac prin concurs conform regulamentelor ataşate.

Concurs muncitori cu calificare prelucrări mecanice și prin așchiere

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi de muncitori cu calificare prelucrări mecanice și prin așchiere, perioada nedeterminata, program de lucru cu normă întreagă astfel:

  • Trei posturi prelucratori prin aschiere (strungari, frezori).

Concurs tehnician gradul III

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a cinci posturi de tehnician gradul III, perioada nedeterminata, program de lucru cu normă întreagă.

Concurs muncitor lacatus

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de muncitor lacatus, perioada nedeterminata, program de lucru cu normă întreagă.

Concurs CS I, proiect WPPWIE

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR) cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de CS I, specializarea fizica, cu normă de 6 ore pe zi, contract individual de muncă pe perioadă determinată de 3 luni, in cadrul proiectului WPPWIE.

Concurs strungar, proiect WPPWIE

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR) cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de strungar cu normă de 4 ore pe zi, contract individual de muncă pe perioadă determinată de 2 luni, cu pregătire de specialitate în domeniul prelucrarilor mecanice, in cadrul proiectului WPPWIE.

Condiție de participare: candidatul trebuie să aiba calificare in domeniul prelucrarilor mecanice.

Concurs cercetator postdoctoral, contract PCE8/2021

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR organizeaza concurs in vederea angajarii unei persoane pe post de cercetator postdoctoral, in cadrul contractului PCE8/2021, Tehnologii nanofotonice de procesare a materialelor transparente pentru aplicatii Lab-on-Chip / nanoLOC.

Norma de lucru: 2 ore/zi
Perioada angajarii: Angajare se face pe perioada desfasurarii contractului, pana la 31 Dec. 2023. In caz de intrerupere sau de prelungire a contractului, angajarea inceteaza la data intreruperii contractului, sau se prelungeste automat pe noua perioada.

Concurs asistent de cercetare stagiar-cu statutul de doctorand, contract PCE 104/2022

Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei, cu sediul in Magurele, Ilfov, strada Atomistilor nr. 409 organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare stagiar-cu statutul de doctorand, absolvent al Facultatii de Fizica/Stiinta Materialelor, in echipa proiectului PN-III-P4-PCE-2021-1158 “Imbunatatirea proprietatilor instrumentelor si implanturilor medicale prin utilizarea acoperirilor cu filme subtiri din aliaje cu entropie ridicata” (acronyim: HEACOAT), contract de finantare PCE 104/2022, director proiect Dr. Doina Craciun.
Angajarea se va face in baza unui contract individual de munca pe termen determinat, incheiat pana la 31.12.2022, cu 1h/zi.

Concurs asistent de cercetare stagiar, contract PCE 104/2022

Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei, cu sediul in Magurele, Ilfov, strada Atomistilor nr. 409 organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare stagiar-cu statutul de doctorand, absolvent al Facultatii de Fizica/Stiinta Materialelor, in echipa proiectului PN-III-P4-PCE-2021-1158 “Imbunatatirea proprietatilor instrumentelor si implanturilor medicale prin utilizarea acoperirilor cu filme subtiri din aliaje cu entropie ridicata” (acronyim: HEACOAT), contract de finantare PCE 104/2022, director proiect Dr. Doina Craciun.
Angajarea se va face in baza unui contract individual de munca pe termen determinat, incheiat pana la 31.12.2023, cu 1h/zi.

Concurs tehnician gradul I, contract 143 /2021

În vederea realizării proiectului cu titlul “PLASMA NETERMICĂ - UN CANDIDAT CU POTENŢIAL PENTRU RECUPERAREA ŞI REUTILIZAREA APELOR UZATE”, contract nr. 143 / 15.02.2021, cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-0335, responsabilul de proiect, Dr. Monica Măgureanu, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de tehnician gradul I, cu normă parțială de 32 ore/lună, cu studii medii și experiență în prelucrări mecanice, care să asigure execuția de piese necesare desfășurării experimentelor.

Emite continut