Research

Facilităţi

Research Infrastructure at INFLPR:
- Femtosecond lasers
- Pulsed Laser Deposition systems
- Laser pyrolysis

Shema de realizare a proiectului PN 18 13 01 03 - Etapa I


Faza nr. 1

Responsabil: Dr. A. Achim

Termen de predare: 15.04.2018

Titlu: "Sisteme de automatizare destinate controlulului drumului optic prin amplificatoare ale laserului PW CETAL"

Proiect PN 18 13 01 01/ Cercetari aplicative cu laseri, plasma si radiatii destinate dezvoltarii de tehnologii noi si emergente, materiale si dispozitive avansate

Denumirea Programului Nucleu:

Cercetări avansate de laseri - plasmă - radiaţie - spaţiu

Acronim: LAPLAS V
Contractul nr.: 3N/2018
Denumirea obiectivului: "Cercetări avansate folosind laseri, plasmă şi radiaţii destinate domeniilor de specializare inteligentă şi de interes public"


Cercetări aplicative cu laseri, plasmă şi radiatii destinate dezvoltării de tehnologii noi
şi emergente, materiale şi dispozitive avansate

Proiect PN 18 13 01 03/ Cercetări de frontieră privind interacția pulsurilor laser ultraintense cu ținte solide

Denumirea Programului Nucleu:

Cercetări avansate de laseri - plasmă - radiaţie - spaţiu

Acronim: LAPLAS V
Contractul nr.: 3N/2018
Denumirea obiectivului: "Cercetări avansate folosind laseri, plasmă şi radiaţii destinate domeniilor de specializare inteligentă şi de interes public"


Cercetări de frontieră privind interacția pulsurilor laser ultraintense cu ținte solide

Program Nucleu 2018

Denumirea Programului Nucleu:

Cercetări avansate de laseri - plasmă - radiaţie - spaţiu

Acronim: LAPLAS V
Contractul nr.: 3N/2018
Autoritatea Contractantă: Ministerul Cercetării şi Inovării
Contractor: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, INFLPR

Etapa 3 - P1 2017

Shema de realizare a proiectului


Faza nr. 21

Responsabil: Dr. C. DIPLAŞU

Termen de predare: 10.12.2017

Titlu: "Accelerarea de particule încărcate electric la interacţia pulsurilor laser ultra-intense ( PW- CETAL) cu ţinte solide"

Rezumat: Construirea și implementarea unui sistem complex de manipulator de ţinte şi un sistem de diagnoză complementar pentru accelerarea de particule încărcate electric la interacţia pulsurilor laser ultraintense cu ţintele solide a constituit obiectivul acestei faze.

Etapa 2 - P4 2017

Shema de realizare a proiectului


Faza nr. 24

Responsabil: Dr. G. Miron

Termen de predare: 15.11.2017

Titlu: "Influenţa dispozitivelor externe coloanei de plasmă asupra perturbaţiilor de forfecare din plasmele tokamak"

Etapa 2 - P3 2017

Shema de realizare a proiectului


Faza nr. 23

Responsabil: Dr. Carmen Ristoscu

Termen de predare: 15.09.2017

Titlu: "Funcționalizarea suprafeței implanturilor utilizând nanocompoziții cu proprietăți complementare: material bioactiv (biosticle) cu medicament (antibiotic)"

Emite continut