Anunț concurs Asistent de Cercetare Științifică, proiect Nucleu, în cadrul C400 IN2-FOTOPLASMAT

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR) cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Asistent de Cercetare Stiintifica, proiect Nucleu, in cadrul C400 IN2-FOTOPLASMAT.

Perioada angajarii: determinata, 8 h/zi.

Condiții de participare:
• candidatii trebuie sa fie la data angajarii licentiati in biologie, cel putin inrolati intr-un program de master in biologie.
• cunostiinte in biologie celulară, anatomie; tehnici de biologie moleculară şi culturi celulare
• cunostinte generale de biochimie (generală/ clinică).

Atribuțiile și responsabilitățile candidatului selectat pentru ocuparea postului:
• Participa la redactarea caietelor de sarcini necesare pentru achizitionarea echipamentelor de cercetare din laboratorul de biologie.
• Participa la instalarea si punerea in functiune a sistemelor de cercetare din laboratorul de biologie si de caracterizare din centrul C400.
• Efectueaza experimente de testare de biomateriale, compusi activi, medicamente cu diverse linii de culturi celulare mamaliene.
• Efectueaza analize, calibrari si controale aparatura laborator.
• Controleaza si raspunde de intretinerea si utilizarea aparatelor din dotarea laboratorului.
• Intocmeste documente,rapoarte de analize si rezultate de laborator
• Participa la procesul de actualizare a cunostintelor profesionale si a echipamentelor din laborator.
• Participa la instructajele de utilizare a echipamentelor folosite in regim de facilitate in INFLPR;
• Se preocupa de valorificarea propriilor rezultate din CDI;
• Propune brevete de invenție;
• Contribuie la îndeplinirea activităților si indicatorilor prevăzuți in fazele din proiectul Nucleu al INFLPR;

Dosarele candidaților trebuie să conțină următoarele documente:
1. cerere-tip de înscriere
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea candidatului;
3. copiile diplomelor de bacalaureat, licenta, însoțite de foaia matricolă, adeverinta masterand;
4. curriculum vitae;
5. copia certificatului de naștere;
6. copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
7. copia hotărârii de divorț, dacă este cazul;
8. orice alte documente care pot demonstra perfecționarea profesională în domeniul pentru care este deschis postul;
9. adeverință medic – apt;
10. adeverinte care sa ateste vechimea in munca, extras din Registrul general de evidență a salariaților pentru a dovedi vechimea.

Actele prevăzute la pct. 2, 3, 5,6,7 vor fi prezentate și în original în vederea conformității copiilor cu acestea.

Bibliografie;
• Ghid de Biochimie Medicală- Maria Greabu, Alexandra Totan, Maria Mohora, Anica Dricu, Alina Elena Pârvu, Liliana Foia, Marilena Motoc- Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2014
• Biologie celulară şi moleculară, Cruce M, Editura AIUS (Craiova), Colecţia Hipocrate, 1999.

Tematică: Biologie si culturi celulare pentru aplicații biomedicale.

Locul desfășurării concursului: la sediul INFLPR din str. Atomiștilor, Nr. 409, Orașul Măgurele, jud. Ilfov.

Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane Salarizare pana pe data 28.05.2024.

Data concursului se va anunta ulterior.

Regulamentul de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de cercetare-dezvoltare atestate si neatestate sau a funcțiilor auxiliare cercetării pe perioadă determinată în cadrul proiectelor naționale și internaționale desfășurate în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) se gaseste pe: https://www.inflpr.ro/ro/system/files/regulament_de_concurs_ocupare_func...

Pentru informatii suplimentare, sunteti rugati sa va adresati la Serviciul Resurse Umane telefon 021-4574550 int. 2850.

AttachmentSize
cerere_concurs_tipizat.doc25 KB