Jobs

Regulamente

În INFLPR promovările şi angajările se fac prin concurs conform regulamentelor ataşate.

Concurs Asistent Cercetare Ştiințifică, proiect WPTRED-RO

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR organizează concurs în vederea angajării unei persoane pe post de Asistent Cercetare Ştiințifică - doctorand, cu normă de 6 ore/zi, perioadă determinată de 6 luni, în vederea realizării proiectului Participarea României la EUROfusion WPTRED și cercetări complementare / WPTRED-RO (Workpackage Training and Education), director de proiect, Dr. Gheorghe Dinescu.

Concurs tehnician gradul I

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi de tehnician gradul I, specialitatea optică, perioadă determinată de un an, program de lucru 3 h/zi.

Cerințele privind ocuparea postului (abilități, calități, aptitudini necesare):
• promptitudine;
• lucrul în echipă, capacitate de comunicare și colaborare eficientă;
• experiență în operarea și întreținerea echipamentelor;

Concurs consilier juridic

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației organizează concurs în vederea ocupării unui post de consilier juridic, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

CONCURS CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC GRADUL III

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a 10 posturi de Cercetător Ştiințific grad III– post permanent, domeniul fizică.

CONCURS CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi de cercetător științific– post permanent, domeniul fizică.

Concurs Asistent de Cercetare Ştiințifică

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a cinci posturi de Asistent de Cercetare Ştiințifică – post permanent, domeniul fizică.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:
- Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de adeverință medicală eliberată de medic;

Anunţ concurs Cercetător știinţific gradul I, contract EU-07/2022

În vederea realizării proiectului cu titlul “Participarea Romaniei la EUROfusion WPTE, WPSA și cercetări complementare / WPTE-SA-RO”, în cadrul Programului 5/Subprogramul 5.2 /Modulul EURATOM-RO, contract EU-07/03.01.2022, responsabilul de proiect, Dr. Teddy Crăciunescu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei (INFLPR) organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de Cercetător știinţific gradul I cu normă de 1 ore/zi, perioadă determinată până la data de 31.12.2023.

Anunț concurs inginer biomedical, POC Proiect Tehnologic Inovativ 361/390037/2021

În cadrul proiectului POC Proiect Tehnologic Inovativ 361/390037/27.09.2021 «Funcționalizarea suprafeței transmucozale la bonturile protetice pe implanturile dentare în scopul sigilării spațiului peri-implantat» care se desfășoară în perioada 24.03.2022 – 31.12.2023, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei (INFLPR) organizează concurs pentru ocuparea a două poziții de inginer biomedical, cel puțin asistent cercetare (ACS/CS/CS3), responsabili activități de cercetare privind testarea in vitro a bonturilor dentare cu normă de 2 ore pe zi, cu pregătire de specialitate în domeniul ingineriei biomedicale și a testelor biochimice și biologice.

Anunț concurs Asistent Cercetare Stagiar- Masterand, Contract nr. 143 / 2021

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei (INFLPR) organizează concurs în vederea angajării unei persoane pe post de Asistent Cercetare Stagiar- Masterand, cu normă de 6 ore/zi, perioadă determinată până la data de 31.12.2023, în vederea realizării proiectului cu titlul “PLASMA NETERMICĂ - UN CANDIDAT CU POTENŢIAL PENTRU RECUPERAREA ŞI REUTILIZAREA APELOR UZATE”, contract nr. 143 / 15.02.2021, cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-0335, responsabilul de proiect, Dr. Monica Măgureanu.

Syndicate content