Jobs

Regulamente

În INFLPR promovările şi angajările se fac prin concurs conform regulamentelor ataşate.

Anunț concurs Cercetător științific gradul II

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de Cercetator Stiintific grad II, cu pregătire de specialitate în domeniul Fizica sau Inginerie, norma 8 ore pe zi, in cadrul proiectului PFE13/2021.
Perioada angajarii: determinata de 8luni.

Condiții de participare la concurs: Doctorat in Fizică sau Inginerie

Abilităţi, calităţi, aptitudini necesare:

Anunț concurs Cercetător științific gradul III

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de Cercetator Stiintific grad III, cu pregătire de specialitate în domeniul Fizica sau Inginerie, norma 8 ore pe zi, in cadrul proiectului PFE13/2021.
Perioada angajarii: determinata de 8 luni.

Condiții de participare la concurs: Doctorat in Fizică sau Inginerie

Abilităţi, calităţi, aptitudini necesare:

Anunț concurs INGINER – Inginerie Electrică

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR) cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de INGINER – Inginerie Electrică, perioada determinata.

Condiții de participare la concurs: Studii superioare in Inginerie Electrica,
- Experienta in ceea ce priveste functionarea si exploatarea acceleratoarelor liniare de electroni.

Responsabilitățile candidatului selectat pentru ocuparea postului:

Anunț concurs Asistent de Cercetare Științifică domeniul Chimie, proiect PCE 1778/2021

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de Asistent de cercetare stiintifica, cu pregătire de specialitate în domeniul Chimie, norma 4 ore pe zi, in cadrul PCE-2021-1778 “Selectare reacții competitive pentru amidon modificat în plasmă” (SELECT) (contract nr. PCE 51/2022)

Perioada angajarii: determinata de 4 luni.

Anunț concurs Asistent de Cercetare Științifică domeniul Fizică, proiect PCE 1778/2021

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de Asistent de cercetare stiintifica, cu pregătire de specialitate în domeniul Fizica, norma 4 ore pe zi, in cadrul PCE-2021-1778 “Selectare reacții competitive pentru amidon modificat în plasmă” (SELECT) (contract nr. PCE 51/2022)

Perioada angajarii: determinata de 4 luni.

Anunt concurs Director General

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației – INFLPR, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr.655 din 26 august 2016, Partea I.

Anunț concurs îngrijitor clădiri

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a unui post de îngrijitor clădiri perioadă nedeterminată, program de lucru cu normă întreagă.

Condiții generale de participare:
- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

Anunț concurs gestionar

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a unui post de gestionar, perioadă nedeterminată, program de lucru cu normă întreagă.

Anunț concurs tehnician grad I, centrul C400 IN2-FOTOPLASMAT

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de tehnician grad I, în cadrul centrului C400 IN2-FOTOPLASMAT, pentru utilizare sisteme de preparare probe TEM și instruire personal C400.
Perioada angajării: determinată de 24 luni, normă de 20 ore/săptămână.

Syndicate content