Anunț concurs Specialist relații publice și E-Media

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR) cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Specialist relații publice și E-Media în cadrul Compartimentului Diseminare relații Publice Mass Media, perioada nedeterminată.

Condiții de participare:
Este absolvent/ă de studii superioare;
Cursuri/specializări în domeniul “Comunicare şi Relatii Publice”,
Experienta de minim 2 ani intr-un post similar reprezinta un avantaj.
Cunoştinţe privind structura şi conţinutul limbii romane, inclusiv a înţelesului şi ortografiei cuvintelor, regulilor de compoziţie şi a gramaticii.
Cunoştinţe de operare în programe de editare text.
Limbi straine: cunostinte avansate de limba engleza (scris, vorbit, citit).
Cunoştinţe ale sistemiului secretarial: tehnoredactarea textelor, managementul documentelor şi înregistrărilor, stenografia şi transcrierea, compunerea formularelor şi alte proceduri .
Cunoştinţe avansate de operare PC: Windows, Office (procesare text– Word, calcul tabelar– Excel, programe de prezentare – Power Point). Operararea cel putin a unui program dintre PhotoShop, Adobe In-Design, Corel Draw, reprezinta un avantaj.

Aptitudini și deprinderi necesare:
• Inteligenţă (gândire logică, memorie),planificare şi organizare a activităţilor;
• Atenţie la detalii; capacitate de a respecta termenele limita ;
• Aptitudini de comunicare orală şi scrisă, de a lucra cu documente şi arhive;
• Seriozitate, creativitate și principialitate.

Atribuții și sarcini generale:
• Dactilografiază scrisori, diverse materiale, multiplică materialele, preia mesaje prin telefon sau e-mail, ajută la expedierea corespondenţei prin fax, poştă, e-mail.
• Sorteaza si inregistreaza corespondenta primita in registrul de intrari-iesiri (numar, data, denumirea firmei, telefon, continutul mesajului, alte informatii considerate necesare).
• Realizarea de prezentari si alte materiale de lucru;
• Executa materiale promotionale pentru diverse evenimente publice;
• Organizează şi pregăteşte forma, poziţia şi ordinea articolelor şi ilustraţiilor, corectează erorile de ortografie, exprimare sau sintaxă din text ;
• Se ocupă de integrarea în text a imaginilor, tabelelor, menţiunilor (note de subsol, titluri, detalii, etc.)
• Efectuează modificări (parametrii tehnici de editare) în materialele primite ,selectează fotografii, imagini, scheme grafice pentru a ilustra materialul;
• Realizează forma finală al materialului ce va fi trimis spre tipărire;
• Realizeaza lucrari cu specific variat (cataloage, carti de vizita, pliante, bannere, afise, calendare, se ocupă de multiplicarea şi distribuirea materialelor;
• Colaborează cu editorii şi personalul calificat de la tipografie;
• Efectuează activităţi administrative de rutină în scopul eficientizării timpului de lucru al Secretarului Stiintific:
• Preluarea atributiilor Sefului de Cabinet al Directorului General si al celui Directorului Stiintific in anumite perioade sau pentru anumite manifestari;
• Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonatii acestuia in realizarea strategiilor pe termen scurt ale Institutului in limitele respectarii temeiului legal.

Dosarele candidaților trebuie să conțină următoarele documente:
• cerere-tip de înscriere;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea candidatului;
• copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă, copia diplomei de licenta insotita de foaia matricola, alte diplome, precum și copia cărții de muncă/adeverinta sau copie-extras din Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea in munca;
• curriculum vitae;
• copia certificatului de naștere;
• copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
• copia hotărârii de divorț, dacă este cazul;
• orice alte documente care pot demonstra perfecționarea profesională în domeniul pentru care este deschis postul;
• adeverință medic – apt;
• Documentele vor fi prezentate si in original.

Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane Salarizare pana pe data 21.05.2024.
Data concursului se va anunta ulterior.

Regulamentul de concurs „REGULAMENT DE CONCURS pentru ocuparea funcțiilor în domenii auxiliare cercetării în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR)” se gaseste pe www.inflpr.ro, jobs-regulamente.

Pentru informatii suplimentare, sunteti rugati sa va adresati la Serviciul Resurse Umane Salarizare, telefon 021-4574550 int. 2850

AttachmentSize
Bibliografie147.24 KB