Fertilizant fosfato-potasic vitros şi procedeu de obţinere a acestuia

Publication type: 
Patent
Autori: 
Sava Bogdan Alexandru, Boroica Lucica, Sava Mihai, Elisa Mihail
Anul: 
2018

Patent data

OSIM no.: 
RO 128736 B1/ 2018

Brevet national