Rezultate estimate - Obiectivul 5, Proiect PN 19 15 01 01Obiectivul 5 - Cercetări aplicative cu laseri, plasmă și radiații pentru dezvoltarea de metode,
tehnologii emergente și servicii


Rezultate estimate

Pentru Obiectivul 5, enumerăm mai jos rezultatele specifice estimate:

 • Obţinerea informaţiilor cu privire la modificările morfologice, structurale de compoziţie, de retenţie/desorbţie a deuteriului, heliului în structuri compozite cu conţinut de W, Fe respectiv Cr de interes pentru fuziunea nucleară, obţinute prin iradierea filmului compozit cu ioni de deuteriu și heliu, dar și codepuse, precum și la influenţa impurităţilor (O, N) asupra acestora;
 • Realizarea unui ansamblu experimental de pulverizare magnetron în impulsuri ultrascurte cu înaltă ionizare a vaporilor (FAST HiPIMS);
 • Caracterizarea spectrală cu rezoluţie temporală și spaţială a plasmei pulsate din Fast HiPIMS;
 • Caracterizarea straturilor subţiri obţinute din punct de vedere morfologic și structural (SEM, XRD, GDOES, RBS, ERDA, etc);
 • Mostre de laborator complet caracterizate;
 • Fișa tehnică de evaluare a mostrelor de laborator testate la energii mari;
 • Componente optice bazate pe structuri funcţionale capabile să reziste la interacţia cu laserii de mare putere;
 • Forme 3D complexe din materiale metalice;
 • Marcaje în relief obţinute prin placare laser;
 • Identificarea unei ceramice refractare compatibile cu aliaje de Ti;
 • Dezvoltarea tehnicii de placare laser în INFLPR, pentru repararea unor piese cu defecte macroscopice și cu deviaţii de formă;
 • Breviar calcul dimensionare ecrane de protecţie;
 • Realizarea unei platforme de instalaţii tomografice cu înaltă rezoluţie spaţială și putere mare de penetrare pentru realizarea de masurări de caracterizare a porozităţii în probe dense/masive cu aplicabilitate în diferite domenii;
 • Asamblarea unui pachet de programe de calcul pentru post‐procesarea imaginilor tomografice în direcţia extragerii informaţiilor volumetrice microstructurale;
 • Studii comparative de analiză microstructurală prin microtomografie și imagistică optică;
 • Implementarea standardelor de asigurarea calităţii tehnologiilor proprii de sinteză și procesare cu laser, plasmă și radiaţii și ofertarea de servicii de mare valoare adăugată către industrie;
 • Studiul influenţei numărului de puncte de aprindere și a distribuţiei acestora asupra caracteristicilor aprinderii diferitelor tipuri de combustibili;
 • Generare de pulsuri ps prin tehnica de mode‐locking cu SESAM;
 • Generarea și studiul interacţiei THz cu materia;
 • Posibilităţi de utilizare a fibrelor optice și a laserilor cu fibră optică în aprinderea cu laser.
 • Studiul posibilităţilor de utilizare a laserilor Nd:YAG/Cr4+:YAG cu mare putere de vârf pentru întărirea la rece a suprafeţelor metalice ‐ "peening';
 • Generare de fascicule laser de putere medie și ridicată de la noi medii laser prin modelocking cu SESAM;
 • Imagistică THz cu aplicaţii în medicină;
 • Emisie laser cu putere medie de la laseri cu fibra optică;
 • Emisie laser în domeniul infraroșu apropiat la 1 mm de putere medie și ridicată de la fibre optice;
 • Sheme de pompaj pentru laseri cu fibre optice;
 • Studii preliminare de amplificare a radiaţiei din domeniul infraroșu apropiat în fibre optice;
 • Amplificarea radiaţiei din domeniul infraroșu apropiat în fibre optice;
 • Prelucrări cu laseri cu fibră optică;
 • Realizarea unui sistem electronic de alimentare mixtă al electrozilor unei capcane Paul, în curent continuu (c.c.) și în curent alternativ (c.a.), pentru stocarea de diferite specii ionice în condiții de ultravid;
 • Proiectarea și realizarea unei capcane Paul miniaturizate cu funcționare în ultravid, destinată stocării de ioni de Yb sau Sr, montarea acesteia în incinta de ultravid;
 • Teste cu instalația de ultravid și punerea la punct a acesteia;
 • Realizarea unui cuptor pentru ionii stocați, care va trebui să fie integrat cu capcana;
 • Realizarea unui rezonator coaxial pentru excitarea și detecția ionilor stocați.