Arhiva

Informatiile actualizate pot fi accesate in site-ul Consiliului Stiintific (http://cs.inflpr.ro)

Sedinta 09/11/2012

 1. S-a prezentat stadiul proiectului POSDRU "Biotehnologii Celulare si Moleculare cu Aplicatii in Medicina" 2010-2013, condus din partea INFLPR de Prof. Ion N. Mihailescu
 2. Directorul ISS, Dr. Sorin Zgura a prezentat proiectele importante ale institutului.
 3. D-l Calin Atanasiu a sustinut un seminar de acordare a 100 puncte pentru activitatea sa stiintifica din 2012.
 4. Consiliul Stiintific a votat cu 12 voturi pentru, 2 abtineri si 1 impotriva, acordarea D-lui Atanasiu Calin a 100 de puncte ca urmare a seminarului sustinut si a activitatii pe anul 2012. De asemenea, s-a decis ca situatia D-lui Atanasiu Calin de prelungire a contractului de munca in 2013 sa fie discutata dupa ce se vor calcula mediile actualizate pentru CSI din INFLPR.

Sedinta 05/10/2012

 1. S-a prezentat stadiul lucrarile la cladirea CETAL si al achizitiilor de echipamente.
 2. S-au aprobat in unanimitate rezultatele examenului ACSS (17 voturi pentru)
 3. S-a votat sustinerea concursul CS si CSIII in cursul lunii decembrie
 4. S-a aprobat comisia de examen pentru concursul CS formata din:
  Presedintele comisiei: Dr. Madalina Vlad, CSI
  Membrii comisiei:
  • Dr. Adrian Petris, CSI
  • Dr. Catalin Ticos, CSI
   S-a aprobat comisia de examen pentru concursul CS formata din:
   Presedintele comisiei:Dr. Traian Dascalu, CSI
   Membrii comisiei:
  • Dr. Ion Tiseanu, CSI
  • Dr. Mihai Ganciu, CSI
  • Dr. Gabriel Socol, CSI
 5. S-a stabilit ca regulamentele de organizare a concursurilor de promovare in functiile CSII si CSI din INFLPR sa fie intocmite dupa ce se vor aproba noile norme in comisiile de specialitate.

Sedinta extraordinara 10/07/2012

S-au votat propunerile din partea INFLPR pentru: Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare (CCCDI) in persoana Domnului Traian Dascalu (12 voturi pentru, 1 abtinere, 1 vot contra) si pentru Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (CNCS) in persoana Domnului Sorin Zgura (13 voturi pentru si 1 vot contra).

Sedinta extraordinara 03/07/2012

Ca urmare a cererii Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica, s-au votat in unanimitate (13 voturi) urmatoarele propuneri de specialisti din INFLPR pentru Comisia de specialitate Fizica:

Nr.
Crt.
Nume si prenume Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Domeniul de competenta asumat Domeniul in care indruma doctorat
1 Dinescu Gheorghe INFLPR Fizica Fizica
2 Dinescu Maria INFLPR Fizica Fizica
3 Dumitras Dan INFLPR Fizica Fizica
4 Pascu Mihai INFLPR Fizica Fizica
5 Vlad Valentin INFLPR Fizica Fizica

Sedinta 20/06/2012

S-a discutat si aprobat lista de echipamente pentru proiectul CETAL (11 pentru, 2 abtineri, 1 impotriva). Pentru fiecare laborator din cadrul CETAL s-a stablit o ordine de prioritati pentru echipametelor. Acestea se vor achizitiona in limitele sumelor existente si in functie de negocierile pentru extinderea sumelor care s-au pierdut datorita inflatiei.

Sedinta 03/05/2012

 1. S-au prezentat rezultatele alegerilor pentru membrii Consiliului Stiintific desemnati de Laboratorul 230. Cercetatorii alesi prin vot secret sunt:
  • Dr Monica Nemtanu, CS II;
  • Dr Catalin Ticos, CS I.
 2. Pe baza criteriilor din regulamentul de prelungire a activitatii pentru cercetatorii cu gradul I pensionabili, Consiliul Stiintific a avizat urmatoarele cereri:

Tabel I

NUME A+B
2009-2011
A1
2009-2011
A+B
2011
A1
2011
conducator
doctorat
Dabu Razvan 142,97 52,49 75,67 0,00
Dumitras Dan 168,09 13,86 137,79 27,30 Da
Georgescu Serban 195,13 25,59 257,60 39,70 Da
Grigoriu Constantin 155,87 56,53 173,82 67,08
Lupei Aurelia 331,30 49,36 331,17 30,66
Lupei Voicu 874,08 90,98 922,68 41,89
Mihailescu Ion 913,40 159,45 1.203,40 217,98 Da
Pascu Mihai 279,54 31,38 339,93 48,85 Da
Popa Alexandru 93,95 79,34 154,12 138,12
Stancalie Viorica 166,64 61,43 135,95 29,65
Vlad Valentin 239,57 14,45 208,41 1,98 Da

Consiliul Stiintific nu a avizat cererile de prelungire ale urmatorilor cercetatori:

Tabel II

NUME A+B
2009-2011
A1
2009-2011
A+B
2011
A1
2011
conducator
doctorat
Apostol Dan 158,66 24,60 96,50 23,93
Apostol Ileana 77,07 8,30 48,55 5,96
Atanasiu Calin 112,95 2,61 105,1 1,20
Fenic Constantin 45,31 1,26 5,97 0,00
Medianu Rares 72,60 15,56 53,36 6,74
Stratan Aurel 33,18 4,22 22,15 0,00
Surmeian Agavni 24,79 8,48 17,35 5,28

Persoanele din tabelul II pot depune o cerere cu argumente suplimentare in baza regulementului (cel putin unul si numai cu referire la criteriile a-f) care le pot asigura continuarea activitatii. Acolo unde este cazul, cei care sunt directori de proiect trebuie sa indice datele complete ale contractului conform regulamentului.

Data limita de depunere a acestor cereri este 12 mai 2012.
3. Dir. Gen . Ing. Ion Morjan a prezentat rezultatele evaluarii institutului. Calificativul obtinut de INFLPR este A+.
4. S-a decis ca achizitiile de echipamente pe proiectul CETAL sa fie discutate si in Consiliul Stiintific.
5. Lista rezultatelor evaluarii CSI se poate accesa prin acest link: descarca

Sedinta 03/04/2012

Comisia numita de Consiliul Stiintific pentru verificarea fiselor de evaluare ale CS I din INFLPR a constatat ca unele fise nu au fost completate in conformitate cu regulamentul. Au fost semnalate observatiile celor doi referenti care au verificat fiecare dosar si s-au cerut o seama de corectii. In multe cazuri s-a raspuns rapid la aceste observatii si s-au facut corectii. In alte cazuri nu s-a primit nici un raspuns. Pentru a se ajunge la o medie cat mai corecta pentru cele patru criterii care au fost stabilite pentru prelungirea contractelor de munca ale cercetatorilor stiintifici I care au depasit varsta de pensionare, comisia a modificat unele punctaje. Media finala a fost corectata (scazuta) fata de valoarea rezultata din fisele initiale cu aproximativ 10% pentru criteriul A+B mediat pe 2009-2011 si A+B pe 2011 si a ramas practic neschimbata pentru criteriile legate de publicatiile ISI (A1 mediat pe 2009-2011 si A1 pe 2011).

Mediile criteriilor A+B, A1 pe 2009-2011 si A+B, A1 pe 2011 obtinute sunt:

A+B
2009-2011
A1
2009-2011
A+B
2011
A1
2011
Media CSI 206,86 37,11 237,83 42,30

Cererile de prelungire a activitatii in 2012 pentru cercetatorii CSI care au implinit varsta de pensionare vor fi discutate in sedinta de Consiliu Stiintific din data de 03.05.2012

Sedinta extraordinara 22/02/2012

 1. S-a finalizat si votat in unanimitate forma finala a instructiunilor de completare a fiselor de evaluare individuala pentru CSI
 2. S-a ales si votat comisia de verificare a fiselor de evaluare individuala pentru CSI formata din:
  1) Dr. Madalina Vlad - Presedinte;
  2) Dr. Constantin Grigoriu;
  3) Dr. Nicolaie Pavel;
  4) Dr. Daniel Ursescu;
  5) Dr. Catalin Ticos;
  6) Dr. Stefan Amarande.
 3. S-au votat in unanimitate urmatoarele termene de verificare si predare:
  23.02.2012 Anunt norme de aplicare a regulamenului pentru evaluarea activitatii de cercetare pentru CSI;
  29.02.2012 Termen de depunere a fiselor de evaluare individuala pentru CSI;
  05.03.2012 Publicarea rezultatelor evauarii pentru CSI.

Sedinta 15/02/2012

 1. Ca urmare a finalizarii bursei POSDRU, Dr. Cristina Surdu-Bob a prezentat rezultatele obtinute in cadrul contractului de un an.
 2. S-au dezbatut si votat o parte din instructiunile de completare a fiselor de evaluare individuala pentru CSI

Sedinta 20/01/2012

 1. S-a votat urmatorul regulamentul pentru continuarea activitatii cercetatorilor gradul I care au implinit varsta de pensionare:
  In anul 2012, la cerere, Consiliul Stiintific acorda prelungirea contractului de munca cercetatorilor gradul I care au implinit varsta de pensionare daca acestia indeplinesc cel putin unul dintre urmatoarele criterii:
  • a) punctajul individual total A+B calculat pe perioada 2009-2011 (conform metodologiei in vigoare aprobata de Consiliul Stiintific) este mai mare/egal decat media punctajului total calculat pentru grupul cercetatorilor gradul I din INFLPR;
  • b) punctajul individual A1 (punctajul ISI) calculat pe perioada 2009-2011 (conform metodologiei in vigoare aprobata de Consiliul Stiintific) este mai mare/egal decat media punctajului A1 calculat pentru grupul cercetatorilor gradul I din INFLPR;
  • c) punctajul individual total A+B calculat pe anul 2011 (conform metodologiei in vigoare aprobata de Consiliul Stiintific) este mai mare/egal decat media punctajului total calculat pentru grupul cercetatorilor gradul I din INFLPR pentru anul 2011;
  • d) punctajul individual A1 (punctajul ISI) calculat pe anul 2011 (conform metodologiei in vigoare aprobata de Consiliul Stiintific) este mai mare/egal decat media punctajului A1 calculat pentru grupul cercetatorilor gradul I din INFLPR pe anul 2011;
  • e) este conducator de doctorat (acest criteriu se poate aplica o singura data in urmatorii ani);
  • f) este director de proiect IDEI sau a unui proiect echivalent ca valoare (acest criteriu se poate aplica o singura data);
   Pentru verificarea criteriilor din regulament, la cererea de prelungire a activitatii se vor anexa documentele ce atesta indeplinirea lor.
 2. S-au discutat detalii despre auditul comisiei de evaluare a INFLPR.

Sedinta 12-13/12/2011

 1. S-a discutat despre stadiul si forma documentelor necesare pentru evaluarea si certificarea INFLPR. S-a prezentat situatia generala a lucrarilor stiintifice si a altor criterii ce vor fi raportate in procesul de evaluare institutionala.
 2. S-au validat rezultatele concursului de promovare pentru CS si CSIII.

Sedinta 16/11/2011

 1. Au avut loc discutii asupra documentelor necesare pentru evaluarea si certificarea INFLPR .
 2. S-au ales comisiile pentru concursurile de promovare CS si CSIII.

Sedinta 07/10/2011

 1. Consiliul Stiintific a aprobat avizul radiologic la CNCAN pentru cladirea proiectului CETAL .
 2. S-au validat rezultatele examenului pentru Asistenti Cercetare.

Sedinta 05/07/2011

 1. S-a discutat si aprobat regulamentul de promovare pentru ocuparea posturilor de Asistent Cercetare. S-a decis ca:
  • Va existe un barem pentru nota la licenta (cunostinte generale) si respectiv media pe anii de studiu de minim 7;
  • Se vor sustine doua probe:scrisa si orala ce vor cuprinde intrebari dintr-o programa stabilita de comisia de examen;
   Regulamentul de concurs pentru Asistent Cercetare va fi postat pe site-ul INFLPR.
 2. S-au aprobat un numar 10 posturi pentru Asistent Cercetare (7 - Sectia Laseri si 3 - Lab. 21).
 3. S-a aprobat un post pentru concurs de angajare in functia CS III (Sectia Laseri).

Sedinta 30/03/2011

 1. D-l Dir. Traian Dascalu a prezentat raportul anul al institutului pe 2010.
  Concluzia generala a raportului a fost ca rezultatele stiintifice ale INFLPR au crescut fata de 2009 atat ca numar al publicatiilor cat si al calitatii jurnalelor. De asemenea, numarul de citari a fost in crestere iar incasarile institutului au fost in scadere. Raportul anul 2010 va fi postat in curand pe pagina web a INFLPR.
 2. S-au discutat regulamentele de iesire din stagiatura si pentru concursul de admitere in institut.
 3. S-au facut informari asupra desfasurarii proiectelor ELI-NP si CETAL. S-a stabilit un program de seminarii ale acestor proiecte.

Sedinta 22/02/2011

S-au aprobat rezultatele concursului pentru functiile CSI si CSII specializarea fizica si CSII alte specializari. Rezultatele voturilor au fost:

Candidatii pentru concursul Cercetator Stiintific gradul I specilizarea fizica:

 1. Miu Dana
 2. Staicu Angela
 3. Zgura Sorin
 4. Buica Gabriela
 5. Socol Gabriel
 6. Ursescu Daniel
 7. Nistor Magdalena
 8. Mandache Nicolae
 9. Mitu Bogdana

- 19 voturi pentru;
- 1 abtinere.

Candidatii pentru concursul Cercetator Stiintific gradul II specilizarea fizica:

 1. Cristescu Rodica
 2. Ulmeanu Magdalena
 3. Echim Marius
 4. Luculescu Catalin
 5. Stoican Ovidiu
 6. Sandu Ion
 7. Toma Octavian
 8. Vatasescu Mihaela
 9. Gheorghe Lucian
 10. Gheorghe Cristina

- in unanimitate: 20 voturi pentru;

Candidatii pentru concursul Cercetator Stiintific gradul II alte specializari:

 1. Nemtanu Monica
 2. Marcu Aurelian
 3. Grigore Eduard

- in unanimitate: 20 voturi pentru;

Rezultatele concursului vor fi postate pe site-ul INFLPR sectiunea JOBS.

S-au aprobat cererile de prelungire a activitatii in 2011 pentru urmatorii CSI care au varsta de pensionare:

 1. APOSTOL DAN, CS I, voturi: 4 abtineri, 16 pentru
 2. APOSTOL ILEANA, CS I, voturi: 4 abtineri, 16 pentru
 3. ATANASIU CALIN, CS I, voturi: 3 abtineri, 17 pentru
 4. DABU RAZVAN, CS I, voturi: 2 abtineri, 18 pentru
 5. FENIC CONSTANTIN, CS I, voturi: 3 abtineri, 17 pentru
 6. LUPEI AURELIA, CS I, voturi: 2 abtineri, 18 pentru
 7. LUPEI VOICU, CS I, voturi: 1 abtineri, 19 pentru
 8. MEDIANU RARES, CS I, voturi: 4 abtineri, 16 pentru
 9. PASCU MIHAIL, CS I, voturi: 3 abtineri, 17 pentru
 10. POPA ALEXANDRU, CS I, voturi: 2 abtineri, 18 pentru
 11. STRATAN AUREL, CS I, voturi: 3 abtineri, 17 pentru
 12. SURMEIAN AGAVNI, CS I, voturi: 4 abtineri, 16 pentru
 13. VLAD VALENTIN, CS I, voturi: 2 abtineri, 18 pentru
 14. VOICU ION, CS I, voturi: 3 abtineri, 17 pentru
 15. GEORGESCU SERBAN, CS I, voturi: 3 abtineri, 17 pentru
 16. HASEGAN DUMITRU, CS I, voturi: 3 abtineri, 17 pentru
 17. ALEXANDRESCU RODICA, CS I, voturi: 3 abtineri, 17 pentru
 18. MARTIN DIANA, CS I, voturi: 3 abtineri, 17 pentru
 19. CONSTANTIN OPROIU, CS I, voturi: 3 abtineri, 17 pentru

Oricare membru din Consiliul Stiintific poate avea acces la aceste cereri.

Consiliul Stiintific recomanda postarea pe Intranet a fiselor de evaluare pentru tot personalul de cercetare din institut. (s-a votat in unanimitate)

Sedinta 02/02/2011

 1. D-l Dr. Dumitru Hasegan a prezentat stadiul contractului "Color Fungi in space" condus de ISS.
 2. S-au discutat criteriile in baza carora angajatii CS I cu varsta de pensionare isi vor prelungi contractul de munca. Ca urmare a votului exprimat de membrii CS prezenti s-a decis ca regulamentul anterior care trebuia sa intre in vigoare din acest an sa fie schimbat. S-au votat doua propuneri cu urmatoarele criterii:
 • I) Sa se depuna o cerere individuala in format liber care va fi aprobata de Consiliul Stiintific;
 • II) Sa se depuna o cerere individuala in format liber insotita de fisa de evaluare + un punctaj minim (dat de media pe institut din ultimii 3 ani pentru CSI si CS II obtinut din fisele de evaluare) care va fi aprobata de Consiliul Stiintific.

Pentru prima propunere s-au obtinut 10 voturi iar pentru a 2 a 9 voturi.
S-a stabilit ca varianta I) va fi criteriul pentru prelungirea contractului de munca.

Sedinta 17/12/2010

 1. S-au definitivat criteriile ce vor fi incluse in fisa de evaluare a activitatii de cercetare a personalului din institut;
 2. S-au discutat si aprobat rezultatele concursului de promovare pentru functia CS III;
 3. S-au discutat rezultatele concursului de promovare pentru functia CS, urmand ca acestea sa fie aprobate intr-o sesiune extraordinara dupa ce se vor solutiona contestatiile;
 4. S-a votat Comisia la concursul de promovare pentru functiile CS I si CS II formata din:

Presedintele Comisiei:
Dr. Traian Dascalu

Membrii care nu sunt angajati ai INFLPR:
Prof. Dr. Ion M. Popescu - UPB
Dr. Florin Vasiliu - INCDFM

Membrii din INFLPR:
Dr. Madalina Vlad
Dr. Cristian Ruset

Sedinta din 18/11/2010
1. S-au discutat criteriile ce vor fi incluse in fisa de evaluare a activitatii de cercetare a personalului din institut;
2. S-a prezentat noua pagina web a INFLPR;
3. S-au discutat cererile de derogare pentru vechime minima in vederea participarii la concursul de CS a lui Sandel Simion (cerere respinsa) si Natalia Serban (cerere aprobata);
4. S-a votat scoaterea la concurs a posturilor pentru functia CSI prin anunt la ziar. Dosarele pentru concurs vor fi depuse pana pe data de 20.12.2010.

Sedinta din 30/09/2010
1. S-au aprobat urmatoarele posturi pe grade stiintifice:
- 10 posturi pentru Cercetator Stiintific gradul I;
- 17 posturi pentru Cercetator Stiintific gradul II;
- 11 posturi pentru Cercetator Stiintific gradul III;
- 30 posturi pentru Cercetator Stiintific.
Aceste posturi vor fi aprobate de Consiliul de Administratie care se va intruni in data de 07.10.2010.
2. S-au adus modificari ale regulamentelor de concurs pentru functiile CS si CSIII (acestea vor fi actualizate in curand pe site dupa ce vor fi verificate si aprobate).
3. S-au validat rezultatele concursului de admitere in institut pentru functiile de asistenti de cercetare stagiari.
4. S-au aprobat cererile de derogare a vechimii minime pentru Ionut Jepu si Corneliu-Constantin Porosnicu.
5. S-a stabilit criteriul pentru care se va obtine derogarea in vechimea minima.
Se va acorda o derogare de 6 luni pentru un factor ISI cumulat care este mai mare de doua ori decat factorul ISI minim cumulat cerut. (ex. factor ISI cumulat minim cerut =0,5 se va acorda o derogare de 6 luni pentru un factor ISI cumulat de minim 1; 12 luni pentru un factor ISI cumulat de minim 1.5, etc).

Sedinta din 21/09/2010
S-au discutat si votat cererile de derogare a vechimii minime pentru participarea la concursul CSIII pentru urmatorii candidati: Andrei Rotaru (cerere acceptata), Catalin Constantinescu (cerere acceptata), Anghel Alexandru (cerere respinsa);
S-au facut observatii asupra candidatilor adminsi si respinsi;
S-a corectat lista de documente/acte necesare pentru concursul CS;
S-a discutat art. 14 din legea 319 referitor la numarul de posturi scoase la concurs pentru functiile CS si CSIII.

Sedinta din 04/08/2010
S-a prezentat de catre Prof. Dr. Ion N Mihailescu contractul POSDRU "Biotehnologii celulare si moleculare cu aplicatii in medicina";
S-a prezentat de catre Dr. Daniel Ursescu stadiul proiectului ELI-NP;
S-a decis ca INFLPR sa propuna un proiect de tip POSDRU in colaborare cu IFTM.

Sedinta din 26/07/2010
S-au aprobat comisiile pentru concursurile de promovare CS si CSIII;
S-a aprobat o noua programa de examen pentru specializarea chimie la regulamentul de promovare CS;
S-a discutat forma fisei de prestari de servicii;
S-a aprobat cererea de prelungire a activitatii in INFLPR a Dr. Constantin Grigoriu.

Sedinta din 05/05/2010
S-a discutat raportul anual 2009 al Programului Nucleu;
S-au facut propuneri pentru directiile de cercetare ale INFLPR:
i) Nanomateriale si nanotehnologii;
ii) Laseri de mare intensitate;
iii) Plasma;
iv) Acceleratori.
S-a definitivat si aprobat regulamentul de promovare pentru CSIII.

Sedinta din 14/04/2010
Raportul Anual INFLPR pe 2009 (prezinta Traian Dascalu)
Analiza publicatiilor INFLPR in 2009 (prezinta Traian Dascalu)
Discutarea propunerilor si comentariilor primite asupra regulamentelor de promovare si stabilirea formei lor finale.
Diverse

Sedinta din 31/03/2010
Raportul vechiului CS (iunie 2008-martie 2010;
Validarea alegerilor CS pe departamente;
Alegerea noului birou al CS;

Informatiile actualizate pot fi accesate in site-ul Consiliului Stiintific (http://cs.inflpr.ro)