Laboratorul de Electronica Cuantică a Solidului - Un angrenaj complet pentru cercetări şi aplicaţii cu potenţial - Market Watch

Dr. Voicu Lupei, şef între anii 1972-2007 al Laboratorului de Electronica Cuantică a Solidului (ECS) din Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei (INFLPR) a devenit, pe 21 noiembrie 2018, membru titular al Academiei Române, în Secția de Ştiinţe Fizice. Momentul are o dublă semnificaţie: marchează, pe de o parte, recunoaşterea, la cel mai înalt nivel, a contribuţiei ştiinţifice a dr. Voicu Lupei şi, dintr-o altă perspectivă, deschide o etapă nouă în evoluţia Laboratorului ECS, prin predarea ştafetei generaţiei de cercetători crescuţi sub îndrumarea sa, ajunşi acum la maturitate profesională. Acestora le revine misiunea de a continua şcoala formată în domeniu, prin pregătirea tinerilor specialişti, dar şi provocarea de a dezvolta cercetările şi aplicaţiile din prezent, multe dintre acestea de nişă sau unice pe plan naţional.

Laboratorul ECS activează sub această denumire din 1996 şi continuă, din anul 1977, activitatea Laboratorului de Medii Active Laser şi Interacţia Radiaţiei cu Materia (MALIRM). Prima denumire a laboratorului a fost Laboratorul de Interacția Radiației cu Materia, acesta fiind înființat în anul 1972, în cadrul Institutului de Fizică Atomică, pe baza unui grup de cercetare specializat în studii de rezonanță electronică de spin şi spectroscopie optică pe ioni paramagnetici şi defecte de iradiere în cristale, grup coordonat de către prof. dr. Ioan Ursu. Laboratorul a fost condus de dr. Voicu Lupei timp de 35 de ani, din 1972 până în 2007. La consolidarea activității laboratorului au contribuit dr. Aurelia Lupei şi dr. Şerban Georgescu, cercetători care şi-au desăvârşit formarea sub îndrumarea dlui dr. Voicu Lupei. Dr. Traian Dascălu, în prezent directorul INFLPR, dr. Nicolaie Pavel, actualul şef al Laboratorului ECS, dr. Lucian-Marian Gheorghe, dr. Cristina-Petruța Gheorghe şi dr. Octavian Toma, sunt cercetători care continuă tradiţia în cercetare şi dezvoltare a laboratorului. Cititi mai departe ...