Secţia Laseri din INFLPR: blazon al fizicii româneşti şi şcoală de prestigiu

Activitatea ştiinţifică prodigioasă a prof. Ion I. Agârbiceanu, ajunsă la apogeu în 1962, când a conceput şi pus în funcţiune primul laser din România, a reprezentat fundamentul dezvoltării fizicii laserilor în ţara noastră. Construcţia domeniului a fost continuată şi desăvârşită de fizicienii remarcabili reuniţi în cadrul Secţiei Laseri a Institutului de Fizică Atomică, astăzi departament de vârf în cadrul INFLPR.

De-a lungul celor aproape 60 de ani de existenţă, capitalul intelectual şi uman deosebit din această secţie fanion de pe platforma Măgurele a asigurat formarea unei şcoli prestigioase şi a unor generaţii de specialişti de top în fizica laserilor. Continuând buna tradiție, echipele de cercetare din Secția Laseri dezvoltă și în prezent domeniul, prin proiecte şi infrastructuri de cercetare de referință pentru fizica românescă. Mai mult ...