Universitatea din București, Premiul CEA MAI BUNĂ TEZĂ DE DOCTORAT, domeniul Științe exacte și inginerie

Universitatea din București a premiat în decembrie 2018, în cadrul celei de-a doua ediții a Premiilor Senatului Universității din București, cei mai valoroși membri ai comunității academice.

Premiul "CEA MAI BUNĂ TEZĂ DE DOCTORAT, domeniul Științe exacte și inginerie" a fost acordat lucrării „Studii privind comportarea fluidelor în câmp de radiție laser”, autor Mihai Boni, coordonator științific Prof. Univ. Dr. Mihail-Lucian Pascu, Facultatea de Fizică a Universității din București; Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației.

Rezultatele originale prezentate în această teză, se axează în special pe interacțiile laser - picături de lichid suspendate. Aceste studii fac parte dintr-un domeniu interdisciplinar, ce acoperă diferite arii de cercetare fundamentală și tehnologică, spre exemplu: microfluidică, rezonatori sferici, opto-fluidică, efecte de amplificare a emisiei spontane și/sau stimulate în spectroscopia optică, iar rezultatele obținute au aplicații potențiale în domenii ca: detecția în sisteme biologice, micro-laseri acordabili, utilizări biomedicale.
Pe parcursul acestor studii s-au urmărit și au fost evaluate atât interacțiile rezonante cât și cele nerezonante produse în urma iradierii picăturilor suspendate în aer cu fascicule laser de pompaj. Interacțiile rezonante se produc când substanțele componente (moleculele, de exemplu) din mediul analizat absorb radiația incidentă, de obicei efectele constând în trecerea moleculelor din starea de singlet fundamentală pe o stare de singlet excitată. Revenirea moleculelor excitate pe starea singlet fundamentală, este însoțită fie de emisie de fluorescență, fie de procese neradiative. Un alt efect posibil ca urmare a interacției rezonante este disocierea moleculelor absorbante și producerea unor noi substanțe derivate din moleculele inițiale, efecte specifice domeniului de fotochimie laser. Complementar, interacțiile nerezonante se definesc ca fiind rezultate când fasciculul laser nu este absorbit de către constituenții picăturii. Efectele interacțiilor nerezonante se datorează presiunii luminii exercitate asupra picăturii, forțelor de electrostricție și modificărilor termice locale și/sau globale.

CA
CA
CA
CASincere felicitări colegului nostru pentru munca de cercetare depusă în proiectarea și elaborarea acestei teze de doctorat! Felicitări adresăm și coordonatorului științific, Prof. Univ. Dr. Mihail-Lucian Pascu, precum și întregului grup de cercetare!


Inițiativa Universității din București de a acorda aceste premii, urmărește să aducă recunoaștere performanțelor academice, în cercetare și implicare civică ale membrilor comunității academice românești. Au fost acordate premii în domeniile științelor umaniste, științelor sociale, științelor vieții și ale pământului și științelor exacte și ingineriei pentru educație/formare profesională și cercetare, inovare și publicații, precum și pentru profesori emeriți, profesori asociați, alumni și angajatori.

Distincțiile au fost oferite în urma unui proces de selecție la care au participat membrii Senatului Universității din București.

Alte informații despre aceste premii se găsesc pe site-ul Universității din București.