Shema de realizare a proiectului PN 18 13 01 03 - Etapa a IV-a


Faza nr. 5

Responsabil: Dr. F. Spineanu

Termen de predare: 10.12.2018

Titlu: "Modele semiclasice pentru studiul turbulentei in plasme cuantice generate în urma interacției radiatiei laser cu materia"

Rezumat: Plasmele cuantice au devin un subiect de interes al ultimilor ani datorita prezentei lor intr-o multitudine de sisteme : electroni in metale, plasme de fuziune confinata, plasme electron-pozitron-ion generate de interactia laser cu materia, sisteme astrofize, etc. Principalele abordari teoretice asupra dinamicii unei plasme cuantice sunt sistemul Wigner-Maxwell si forma sa hidrodinamica, Quantum Magneto-Hydrodynamic Model (QHM). Cel din urma poate fi reformulat, pentru un camp de viteze irotational, intr-o ecuatie de tip Schrodinger neliniara (cuplata cu o ecuatie Poisson), cu ajutorul careia se poate studia in mod elegant turbulenta intr-o plasma cuantica. Una din patologiile QHM-ului, survine din lipsa unei forme functionale de densitate pentru tensorului presiune cinetica. In contextul aproximatiilor existente, modelul este incapabil sa surprinda corect fenomene dinamice chiar si in cazuri simple, precum propagarea unei unde longitudinale electrostatice in regim liniar intr-o plasma cuantica
A. Propunem incluziunea componentei rotationale a campului de viteze asociat unei plasme cuantice in sistemul Schrodinger-Poisson si extinderea acestuia catre un sistem de tip Schrodinger-Poisson-Inductie. In cadrul acestei formulari se investigheaza numeric turbulenta 2D, cu accent pe existenta unei duble cascade inverse: pentru vorticitate si pentru potentialul electrostatic.
B. Se propune o noua aproximatie ca functionala de densitate a tensorul presiune cinetica din cadrul QHM-ului, derivata pe baza rezultatelor cinetice (considerate exacte). Noua aproximatie este testata in mod extensiv si comparata cu aproximatiile existente in literatura oferind rezultate net superioare cantitativ.

Faza nr. 6

Responsabil: Dr. C. Ticos/Dr. M. Mitu

Termen de predare: 10.12.2018

Titlu: "Dozimetrie complementara a unui fascicol de electroni relativisti: RCF, LANEX, FARADAY CUP, CALORIMETRU partial etapa I"

Rezumat: In aceasta faza au fost prezentate cateva metode de dozimetrie a unui fascicul de electroni de energie 6 MeV. Metodele clasice precum cea chimica (Fricke) si cea bazata pe calorimetrie (calorimetru din grafit) sunt aplicate in mod curent pentru timpi de iradiere relativ lungi de ordinul minutelor si pentru doze de la cativa Gy pana la cativa kGy. Pentru iradieri scurte de ordinul secundelor sau de tipul puls cu puls demonstram utilizarea ecranelor de tip RCF si LANEX fast screen sau direct a sondei de tip Faraday cup, la fluente ale fascicului de electroni in domeniul 108-1010 el/cm2 per puls. Aceste ultime metode pot fi aplicate cu success la fascicule de electroni produse de laseri ultraintensi in tinte gazoase sau solide, cu pulsuri ultrascurte.