Vizita în România şi la INFLPR a Prof. Tony Donne

În perioada 5-6 februarie 2018 a avut loc vizita în România şi la INFLPR a Prof. Tony Donne, manager general al EUROfusion (www.euro-fusion.org). EUROfusion (‘European Consortium for the Development of Fusion Energy’ - https://www.euro-fusion.org/) este un consorţiu cu preocupări în domeniul Fuziunii Nucleare ce reuneşte peste 100 de institute de cercetare şi universităţi din 26 de ţări ale Uniunii Europeane, inclusiv România, plus Elveţia şi Ucraina. Activitatea consorţiului este finanţată prin intermediul programului Euratom Horizon 2020 (Grant Agreement No 633053, cu un buget de 850 milioane de euro pe perioada 2014-2020). EUROfusion continuă cercetările programului European Fusion Development Agreement (EFDA - https://en.wikipedia.org/wiki/European_Fusion_Development_Agreement), sub umbrela căruia Comisia Europeană a reunit cercetările legate de fuziunea nucleară.

Tony Donne

INFLPR a fost iniţiatorul participării României la programul European de fuziune, în 1999. În prezent, INFLPR este principalul participant român la acest program, într-un consorţiu coordonat de Institutul de Fizică Atomică, ca agenţie de finanţare, cinci institute de cercetare şi trei universităţi*.
În prima zi a vizitei, Tony Donne a participat la lucrările Zilei Euratom-Fuziune, o manisfestare tradiţională, organizată de mai bine de 10 ani, în care participanţii români la EUROfusion şi-au prezentat principalele realizări ştiinţifice. În deschiderea acestei manifestări, Prof. Donne a susţinut prezentarea intitulată “Fusion Research: Recent Progress and Perspectives”, oferind o viziune sintetică a programului European destinat cercetărilor în cadrul fuziunii nucleare şi perspectivele acestuia (https://www.euro-fusion.org/eurofusion/the-road-to-fusion-electricity/).
Tony Donne a apreciat în mod deosebit realizările grupurilor de cercetători români în cadrul celor 8 pachete de lucru ale EUROfusion la care România participă (http://www.ifa-mg.ro/euratom-fuziune/)**.
În cea de-a doua zi a vizitei sale, Tony Donne a avut întrevederi cu domnul Director General al INFLPR, Dr. Traian Dascălu, şi cu domnul Director General al IFA, Dr. Florin Buzatu. În cadrul acestor întrevederi a fost evaluată, în general, participarea României şi, în particular, a INFLPR la EUROfusion şi prezentate perspectivele de dezvoltare. Programul zilei a inclus o vizită la CETAL.
În cea de-a doua parte a zilei, Tony Donne a avut o întrevedere cu Prof. Nicolae Burnete, Ministrul Cercetării şi Inovării***.

* Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltarea pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică, Universitatea din Craiova, Universitatea A.I. Cuza din Iaşi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

** Principalele activităti de cercetare ale INFLPR în cadrul EUROfusion cuprind:

  • studii avansate, de perspectivă, încadrate în cadrul pachetului de lucru WP-ENR (Enabling Research) şi modelări şi dezvoltări de coduri de calcul în cadrul WP-CD (Code development);
  • dezvoltarea de tehnologii şi metode de analiză dedicate materialelor ce compun primul perete al tokamak în cadul pachetelor de lucru: WP-PPFC (Preparation of efficient PFC operation for ITER and DEMO), WPJET2 (JET2 - Plasma Facing Components);
  • dezvoltarea de materiale supraconductoare şi metode de analiză aferente în cadrul WP-MAG (Magnets), dezvoltarea de materiale avansate în cadrul WP-MAT (Materials);
  • participarea la upgradarea unor sisteme de diagnostică de la instalaţia JET (în cadrul WP-JET4, Jet Enhancements);
  • participarea la campaniile experimentale de la instalaţiile JET (Anglia), ASDEX (Germania) şi TCV (Elveţia) în cadrul pachetelor de lucru WP-JET1 (JET-Campaigns) şi WP-MST1 (Medium Size Tokamaks).

*** La întrevedere au mai participat: Dr. Ciprian PREDA, Secretar de Stat pentru relaţia cu parlamentul şi afaceri europene, Dr. Viorel Vulturescu, director în Ministerul Cercetării şi Inovării, Dr. Florin Buzatu, director general IFA, Dr. Ion Tiseanu, director ştiinţific INFLPR şi Dr. Teddy Craciunescu, responsabil ştiinţific naţional al Euratom-Fuziune.