Seminar INFLPR, Miercuri, 27 Septembrie 2017, ora 10:30, Sectia Laseri, Dr. Simion Sandel: "Experimente de corelare a drumurilor optice pentru două amplificatoare laser multipas, cu Ti:Safir"

Seminar INFLPR

Miercuri, 27 Septembrie 2017, ora 10:30

Sectia Laseri, sala de seminar

Titlu: "Experimente de corelare a drumurilor optice pentru două amplificatoare laser multipas, cu Ti:Safir"

Prezinta: Dr. Simion Sandel

S. Simion1, R. Bănici2, A. Zorilă1, D. Ursescu3, R. Dabu3

1 INFLPR, Laboratorul ISOTEST. Str. Atomiştilor Nr. 409, 077125 Măgurele-Bucureşti, România
2 INFLPR, Laboratorul Laseri cu Corp Solid, Str. Atomiştilor Nr. 409, 077125 Măgurele-Bucureşti, România
3 ELI-NP, Str. Reactorului Nr. 30, 077125 Măgurele-Bucureşti, România

Rezumat: În ultimii ani, în cadrul INFLPR s-au desfăşurat o serie de studii, simulări şi experimente în legatură cu posibilitatea combinării la ţintă a pulsurilor laser ce sunt furnizate de către două sisteme laser dispuse în paralel (dar care au front-end comun).
Una din condiţiile de suprapunere temporală a pulsurilor la ţintă este aceea de aliniere riguroasă a drumurilor optice ale celor două amplificatoare (cu precizie de ordinul zecilor de nanometri). În cadrul laboratorului "TEWALAS" există un setup care conţine două amplificatoare cu Ti:Safir şi un sistem de control al drumurilor optice, care permite menţinerea fluctuaţiei diferenţei de drum optic pentru cele două amplificatoare la o valoare de 90 nm – 100 nm. Această valoare corespunde unei eficienţe de combinare de aproximativ 40%. Rezultă că sistemul de control trebuie îmbunătăţit astfel încât fluctuaţia dintre cele două drumuri optice să fie micşorată. Pentru o eficienţă de combinare de 90%, această fluctuaţie trebuie coborâtă la o valoare de aproximativ 40 nm.
În materialul expus vor fi prezentate rezultate recent obtinute în experimente desfăşurate în laboratorul "TEWALAS". Vor fi expuse concluzii, idei de viitoare exerimente, precum şi posibile soluţii tehnice pentru îmbunătăţirea sistemului de control al drumurilor optice.

Mulţumiri:

  1. Program Nucleu PN/2017;

  2. LaserLab – Europe: the integrated initiative of European laser infrastructures funded by the Seventh Framework Programme of the European Community;