UPIT


upit.jpgUNIVERSITATEA DIN PITEȘTI (UPIT)I. Departamentul de Științe ale Naturii

Conducătorul grupului de cercetare: Dr. Mihaela TOPALĂ

Laboratorul de cercetare “Optimal organic materials for advanced technology” (OPTOMAT)

II. Centrul de Cercetări Pentru Protecția Naturii

Conducătorul grupului de cercetare: Dr. Codruța DOBRESCU

III. Centrul Regional de Cercetare-Dezvoltare pentru Materiale, Procese si Produse Inovatoare destinate Industriei de Automobile

Conducătorul grupului de cercetare: Dr. Cătălin DUCU

Articole publicate în reviste indexate ISI (selecție):

 1. Topală, C.M.; Tătaru, L.D.; 2016. ATR-FTIR Study Of Thyme And Rosemary Oils Extracted By Supercritical Carbon Dioxide. REVISTA DE CHIMIE, 67 (2), 842-846;
 2. Vîjan, L.E.; Topală, C.M.; 2016. Study of Ribavirin - Nucleic Acids Interaction. CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, 203,(12), 1562-1571;
 3. Topală, C.M.; Tătaru, L.D.; 2015. Infrared Spectra of Green Arabica Coffee Extraction using Supercritical Carbon Dioxide and Soxhlet Technique. REVISTA DE CHIMIE, 66 (8), 1128-1131;
 4. Topală, C.M.; 2012. Temperature Effect on the FTIR Spectra of Tyrosine Derivatives. REVISTA DE CHIMIE, 63 (11), 1096-1098;
 5. Topala, C.; Dumitru, E.; Draghici, C.; 2010. Spectral Study of Some Cholesteryl Carbamates. REVISTA DE CHIMIE, 61 (6), 557-562;
 6. Negrea, D.; David, E.; Malinovschi, V.; Moga, S.; Ducu, C.; 2010. X-ray analysis of spent catalysts and recovered metals. ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, 9 (9), 1235-1241;
 7. David, E.; Preda, S.; Ducu, C.; 2010. Fuel Gas from Biomass Wastes Gasification in a Free-Fall Reactor. PROGRESS OF CRYOGENICS & ISOTOPES SEPARATION, 13 (1), 95-111;
 8. Topala, C.; Anghel, S.; 2009. Studies on ATR spectra of mesogenic cholesteryl carbamates. OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS – RAPID COMMUNICATIONS, 3(11), 1213-1216;
 9. Topală, C.; Vîjan, L.; 2009. The Characterizing of the Interaction of Amphotericin B with Cholesteryl Esters. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, 147 (1-2), 135-138;
 10. Vîjan, L.E.; Topală, C.; 2008. Spectral Study of the Amphotericin B – cholesteryl Linoleate Interaction. REVISTA DE CHIMIE 59 (7), 756-758;
 11. Corobea, M.C.; Donescu, D.; Șerban, S.; Ducu, C.; Malinovschi, V.; Ștefănescu, I.; 2006. Polymer-nanoclay hybrids obtained by emulsion polymerization of vinyl acetate in the presence of an organically modified montmorillonite. REVUE ROUMAINE DE CHIMIE, 51 (1), 39-46;
 12. Topala, C.; Baciu, C.; Meltzer, V.; Ionita, C.; Draghici, C.; 2003. The characterization of some fluorophenyl-cholesterylcarbamates and their interaction, with cyclodextrines. REVISTA DE CHIMIE, 54 (5), 402-405.

Proiecte naționale (selecție):

 1. PCCA 104 / 2012-2015. Optimizarea proceselor de devirozare la plante horticole prin chimioterapie in vitro și electroterapie în scopul încadrării în cerințele UE privind calitatea mediului și a produselor agroalimentare / Optimization of the processes of virus elimination in horticultural crops by in vitro chemotherapy and electrotherapy to achieve EU requirements on environmental quality and food products (SANOPLANT);
 2. Parteneriate 2770/ 2008-2011. Implementarea și adaptarea tehnologiilor cu verigi ecologice în cultura cireșului pe soiuri și portaltoi autohtoni valoroși, în contextul protecției mediului și dezvoltării durabile / Implementation and adaptation of environmental technologies in cultural cherry varieties and rootstocks on local values, environmentally sound and sustainable development;
 3. Parteneriate 32120 / 2008-2011. Selecția biotipurilor de măceş, cătină şi soc din flora spontană, în vederea constituirii fondului de germoplasmă – suport pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate şi diminuarea efectelor modificărilor climatice;
 4. C 21-013 / 2007-2010. Recovery of biomass and agricultural residues superior by new technical solutions and product development of an integrated system for soil fertilization (HIFER-biomass);
 5. Parteneriate 51-009 / 2007-2010. Strategii alternative recomandate producătorilor viticoli privaţi pentru combaterea buruienilor şi fertilizarea plantaţiilor cu impact asupra conservării şi îmbunătăţirii însuşirilor biologice, fizice şi materiei organice din sol;
 6. CNCSIS 65GR / 2006-2008. Cercetări interdisciplinare pentru elaborarea biotehnologiei de microînmulţire in vitro a speciei Eustoma grandiflorum;
 7. AGRAL 59 / 2006 -2008. Sistem de agricultură alternativă cu orientări spre agricultura biologică;
 8. WWF International Danube Carpathian Programme, LIFE05NAT/RO/000176. Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România;
 9. BIOTECH 118 / 2006-2008. Tehnologii alternative de obţinere a materialului de plantat horticol destinat obţinerii producţiilor ecologice.