Centru de Inovare Interdisciplinar de Fotonică și Plasmă pentru Eco-Nano Tehnologii și Materiale Avansate (IN2-FOTOPLASMAT)    Vă informăm cu privire la semnarea de către INFLPR a contractului de finanţare nr. 153/25.11.2016 cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC) în vederea implementării proiectului P_36_608 intitulat:

  • Centru de Inovare Interdisciplinar de Fotonică și Plasmă pentru Eco-Nano Tehnologii și Materiale Avansate
    (IN2 - FOTOPLASMAT)
    ,

director de proiect Dr. Traian Dascălu, având o valoare a finanţării nerambursabile de 61.562.658,92 Lei.

    Proiectul se va derula pe o perioadă de 36 de luni şi are ca obiectiv general creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare şi de transfer de cunoştinţe a Institutului prin crearea unui centru ultramodern de cercetare care va deservi cerinţelor de inovare ale companiilor din cluster-ul MHTC şi din sectoarele economice competitive.

    În cadrul proiectului urmează a fi construită o nouă clădire, cu suprafaţa de aproximativ 2000 mp, care va avea 4 laboratoare de cercetare, asistate de 1 laborator de chimie, 3 ateliere suport (de mecanică, electronică şi optică) şi un centru de calcul, precum şi spaţii de birouri şi o sală de seminar.

    Regăsiţi în ataşament o scurtă descriere a celor 4 laboratoare de bază şi a atelierelor suport, precum şi lista echipamentelor ce se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului.

AtasamentMarime
Descriere_laboratoare_si_echipamente_POC.pdf75.02 KB