Susținere publică Teză de Doctorat - Drd. CARPEN Lavinia Gabriela

Autor:    Drd. CARPEN Lavinia Gabriela
Titlul:   SINTEZA ȘI CARACTERIZAREA PARTICULELOR DE TUNGSTEN PENTRU APLICAȚII ÎN FUZIUNEA TERMONUCLEARĂ ȘI NANOTEHNOLOGIE
Locația: Facultatea de Fizică, Universitatea din București;
Data:     Marți, 02.08.2022, ora 11:00
Scopul:  Acordarea titlului științific de DOCTOR în Fizică

Componenţa Comisiei

Președinte: Prof. Univ. Dr. Daniela Dragoman, Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti

Conducător Științific: CS I Dr. Gheorghe DINESCU, Institutul Național de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, Măgurele; Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică

Membri:
1. Prof. Univ. Dr. Aurel POPESCU, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică;
2. Prof. Univ. Dr. Ștefan VOICU, Universitatea Politehnică din București;
3. Conf. Dr. Mariana OSIAC, Universitatea din Craiova.