Seminar INFLPR, Joi, 3 August 2017, ora 12:30, Laboratorul 220 - FPFN, Dr. E. GRIGORE: "Cercetari experimetale privind sudarea laser a materialelor metalice”

INFLPR Seminar

Thursday, 3 August 2017, 12:30 pm

PPNF Laboratory, NIMP Seminar Room

Contract number: 4N/2016

Project 4: PN 16 47 01 04, "Applied research with lasers, plasma and radiation for the development of emerging technologies (in the health, energy, security and the environment)"

Phase no. 23: "Cercetari experimetale privind sudarea laser a materialelor metalice”

Deadline:14.07.2017

Responsible: Dr. E. GRIGORE

Lecturer: Dr. E. GRIGORE

Abstract: In cadrul acestei etape au fost intreprinse cercetari privind stabilirea parametrilor optimi de procesare laser (sudare) a materialelor metalice. Datorita potentialului aplicativ ridicat in sectoare de nisa ale economiei, a fost selectat ca material principal de studiu titanul. Cercetarile efectuate s-au focalizat pe determinarea si optimizarea parametrilor de sudare precum si in investigarea structurii sudurilor. Analiza sudurilor s-a facut prin investigatii optice precum si prin utilizarea radiografiei de raze X. Radiografia de raze X a evidentiat existenta unor pori in interiorul cordoanelor de sudura, pori a caror distributie si dimensiune depind de parametrii de procesare. Astfel a fost identificat un domeniu optim al parametrilor de procesare care sa conduca la suduri conforme. Aceste cercetari reprezinta punctul de plecare in elaborarea tehnologiilor de sudare a unor materiale metalice si implicit de realizare a unor componente destinate beneficiarilor din industrie.