Stage 1 - P4 2017

The project implementation schedule


Phase no. 19

Responsible: Dr. V. CRACIUN

Deadline: 14.04.2017

Title: " Investigatii privind efectul radiatiilor asupra structurii compusilor ceramici"

Abstract:

Phase no. 20

Responsible: Dr. M. ZAMFIRESCU

Deadline: 14.04.2017

Title: "Microstructuri 3D obținute prin fotopolimerizare de doi fotoni pentru calibrarea tomografelor de raze X"

Abstract:

Phase no. 21

Responsible: Dr. A. PALLA

Deadline: 15.06.2017

Title: "Scriere directa cu laserul de heterostructuri de materiale 1- si 2-dimensionale pentru aplicatii in electronica flexibila"

Abstract:

Phase no. 22

Responsible: Dr. A. ROTARU

Deadline: 15.06.2017

Title: "Obţinerea filmelor subţiri de complecşi de coordinaţie heterobimetalici de Zn(II)/Ni(II) şi Ln (III) cu derivaţi ai ovanilinei şi 2,2-dimetil-propilendiaminei prin tehnica MAPLE"

Abstract:

Phase no. 23

Responsible: Dr. E. GRIGORE

Deadline: 14.07.2017

Title: "Cercetari experimetale privind sudarea laser a materialelor metalice"

Abstract: