Instalatie de sinteza cu laser de mare productivitate de nanostructuri din precursori lichizi cu mare toxicitate si periculozitate prin vaporizare termica cu obtinerea fazei gazoase la temperaturi peste limita temperaturii de fierbere si sub limita temper

Publication type: 
Patent
Authors: 
Popovici E, Morjan I, Alexandrescu R, Voicu I, Gavrila Florescu C. L, Morjan P.I, Luculescu R. C, Dumitrache F, Sandu I, Fleaca C. T, Scarisoreanu M, Dutu E, Barbut A. D
Number of authors: 
13
Year: 
2014

Patent data

OSIM no.: 
BOPI, 00394 /2014