Seminar INFLPR, Miercuri, 5.04.2017, ora 10:30, Sectia Laseri, Dr. Gianina POPESCU-PELIN: "Acoperiri subțiri cu caracteristici variabile obținute cu fascicul laser pulsat pentru o noua generație de implanturi si tratamente terapeutice"

INFLPR Seminar

Wednesday, 5 April 2017, 10:30 am

Laser Department, Seminar Room

Contract number: 4N/2016

Project 3: PN 16 47 01 03, “Multidisciplinary studies with lasers, plasma and radiations in public priority domains (environment and healthcare)”

Phase no. 17: "Acoperiri subțiri cu caracteristici variabile obținute cu fascicul laser pulsat pentru o noua generație de implanturi si tratamente terapeutice"

Deadline: 15 Martie 2017

Responsible: Dr. Felix SIMA

Lecturer: Dr. Gianina POPESCU-PELIN

Abstract: Tehnici de depunere laser pulsată (PLD) și de evaporare laser pulsată asistată de o matrice (MAPLE) au fost utilizate pentru obținerea de filme subțiri de hidroxiapatită (HA) pe substraturi de titan. Experimentele au fost efectuate in vid folosind o sursă laser cu excimer KrF* (λ = 248 nm, τFWHM ≈ 25 ns). După acoperirea substraturilor de titan, o parte din probe au fost tratate termic la 500°C în vapori de apă cu scopul de a restabili cristalinitatea și de a îmbunătăți aderența.
Morfologia și topografia acoperirilor, specifice metodelor de depunere, au fost evaluate prin microscopie electronică, de forță atomică și prin profilometrie. S-a demonstrat că acestea depind de tipul depunerii și de tratamentul termic. Structura cristalină a acoperirilor, investigata prin difracție de raze X, a fost îmbunătățită în urma tratamentului termic. Celule stem mezenchimale umane (MSCs) au fost utilizate pentru studiul biocompatibilității acoperirilor prin studii de adeziune, proliferare și diferențiere celulara. Rezultatele au arătat că acoperirile HA depuse prin MAPLE și tratate termic au susținut proliferarea celulelor MSCs, în timp ce filmele obținute prin PLD si supuse tratamentului termic au stimulat diferențierea osteogenică.
Diseminare: „Hydroxyapatite thin films grown by pulsed laser deposition and matrix assisted pulsed laser evaporation: Comparative study” de G. Popescu-Pelin, F. Sima*, L.E. Sima, C.N. Mihailescu, C. Luculescu, I. Iordache, M. Socol, G. Socol, I.N. Mihailescu a fost acceptat spre publicare in Applied Surface Science ( http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.10.043 )