Seminar INFLPR, Miercuri, 19.07.2017, ora 10.30, Sectia Laseri, Drd. M. Boni: "Obtinerea si caracterizarea emisiei de tip lasing de catre micropicaturi dopate cu nanoparticule”

INFLPR Seminar

Wednesday, 19 July 2017, 10.30 am

Laser Department, Seminar Room

Contract number: 4N/2016

Project 2: PN 16 47 01 02, "Synthesis, processing and characterization of micro- and nanostructures and nanomaterials produced by laser techniques, plasma or radiation"

Phase no. 17: "Obtinerea si caracterizarea emisiei de tip lasing de catre micropicaturi dopate cu nanoparticule”

Deadline:15.02.2017

Responsible: M. Boni, I.R. Andrei, A. Staicu

Lecturer: Drd. M. Boni

Abstract: În această etapa sunt raportate studii ale spectrelor de emisie obținute pe micropicături ce conțin soluții de Rh6G în apă distilată dopate cu nanoparticule de TiO2. Excitarea se realizează folosind armonica a doua a unui laser pulsat YAG:Nd, ce operează la lungimea de undă de 532 nm, durata pulsului la semiînălțime de 6 ns și energia medie între 6 și 10 mJ. Spectrele de emisie induse laser sunt analizate în funcție de concentrația de TiO2 și energia laserului de pompaj. Sunt realizate comparații între spectrele de fluorescență emise de picături ce conțin nanoparticule de TiO2 și spectrele obținute pe picăturile suspendate ce conțin doar soluție de Rh6G în apă excitate în aceleași condiții. Măsurătorile de tensiune superficială ale probelor arată că prin modificarea concentrației colorantului sau a nanoparticulelor au loc diferite fenomene de suprafață ce influențează caracteristicile emisiei de fluorescență.
Aceste studii arata modularea proprietăților emisiei colorantului laser prin varierea concentrației nanoparticulelor de TiO2 și a energiei laserului de pompaj. Astfel nanoparticulele de TiO2 se pot folosi în obținerea mediilor active micro-laser cu proprietăți acordabile.