Seminar INFLPR, Joi, 25 Ianuarie 2018, ora 12:20, Laboratorul FPFN, Ioana Porosnicu: "Elaborarea si validarea unui concept tehnic de platforma imagistica multimodala (CT, XRF, XEOL THz) pentru probe biologice

INFLPR Seminar

Thursday, 25 January 2018, 12:20 pm

Plasma Physics and Nuclear Fusion Laboratory, INCDFM, Seminar Room

Contract number: 4N/2016

Project: PN 16 47 01 04, "Applied research with lasers, plasma and radiation for the development of emerging technologies (in the health, energy, security and the environment)"

Phase no. 31: "Elaborarea si validarea unui concept tehnic de platforma imagistica multimodala (CT, XRF, XEOL THz) pentru probe biologice”

Deadline: 20.12.2017

Responsible: CS I Dr. Ion Tiseanu

Lecturer: ACS Ioana Porosnicu

Abstract: În această etapă s-a elaborat si testat un nou concept tehnic de platforma de imagistica şi iradiere pentru probe biologice si/sau modele de animale de laborator. Echipamentul prezentat este dedicat analizei prin tomografie de raze X având la bază noi tehnici de tomografiere ce permit analiza obiectelor atât prin rotaţia acestora cât şi prin menţinerea lor fixă pe parcursul achiziţiei de date. Validarea echipamentelor a constat în realizarea unor măsurători dozimetrice in fascicul pentru controlul dozei livrate pe probă pe parcursul unei expuneri/scanari precum şi in testarea proprietăţilor de îmbunătăţire a contrastului radiologic a unor solutii pe baza de nanoparticule de aur. Astfel s-au pus în evidenţă condiţiile de obţinere a unui contrast optim prin varierea parametrilor de funcţionare a sursei de raze X si a concentraţiei de nanopaticule. Întrucât aceste echipamente au fost realizate pentru iradierea şi analiza probelor biologice, solutiile de nanoparticule evaluate au fost analizate atât direct (în stare brută) cât şi in structuri complexe (fantome) care simuleaza modele de animale de laborator.
O nouă tehnică de scanare imagistica prin micro-fluorescentă de raze X a fost implementată în cadrul platformei de imagistică şi iradiere, prin intermediul căreia s-a aratat nivelul crescut de sensitivitate a metodei la variatii mici de concentratie a nanoparticulelor de aur. Pentru analiza probelor cu proprietăţi de luminiscenta indusa s-a dezvoltat un sistem de excitare cu raze X care să permită măsurarea spectrelor de luminescenţă în timpul scanarii tomografice sau prin fluorescenta. Acest sistem a fost de asemenea testat atât pe pulberi excitate direct cât şi pe pulberi inglobate in probe test (fantome). Prin testarea şi validarea performantelor platformei de iradiere si a tehnicilor de imagistică multimodală elaborate de grupul de micro-tomografie din INFLPR, s-a atins obiectivul principal al fazei.