Seminar INFLPR, Miercuri, 01.02.2017, ora 10:30, Sectia Laseri, Dr. Monica SCARISOREANU: "Fotocatalizatori obtinuti prin cuplarea TiO2 cu SnO2 prin metoda pirolizei laser"

Seminar INFLPR

Miercuri, 01.02.2017, ora 10:30

Sectia Laseri, sala de seminar

Contractul nr.: 4N/2016

Proiectul: PN 16 47 01 03, “Studii multidisciplinare cu laseri, plasma si radiatii in domenii de prioritate publica (mediu si sanatate)”

Faza nr. 10: "Fotocatalizatori obtinuti prin cuplarea TiO2 cu SnO2 prin metoda pirolizei laser"

Termen: 15 Noiembrie 2016

Responsabil faza: Dr. SCARISOREANU Monica

Prezinta: Dr. SCARISOREANU Monica

Abstract:

In aceasta faza, raportam obtinerea de nanocompozite TiO2-SnO2 prin metoda pirolizei laser, plecand de la precursorii volatili TiCl4 si SnCl4, introdusi in zona de reactie separat sau impreuna, in prezenta agentului oxidant - aer si a senzitivantului - etilena. Inainte de obtinerea nanocompozitelor de TiO2/SnO2 cu continut diferit de Sn (1.1-4.8 at %), au fost identificate conditiile experimentale optime pentru obtinerea TiO2 in faza pur anatas, ca proba de referinta activa fotocatalitic. Toate probele au fost caracterizate folosind urmatoarele tehnici: difractie de raze X, spectroscopie de raze X cu dispersie dupa energie, microscopie electronica de transmisie, spectroscopie RAMAN si spectroscopie de reflexie difuza in UV-Vis. Rezultatele privind structura noilor nanocompozite indica prezenta majoritara a fazei anatas (65-82%) si dimensiunea medie de cristalit a acestora cuprinsa in intervalul 8-22 nm. Probele de TiO2/SnO2 obtinute prin piroliza laser prezinta o ingustare a benzii interzise si o imbunatatire a activitatii fotocatalitice in procesul de degradare a metiloranjului comparativ cu proba comerciala de TiO2 Degussa P25.

Raport de faza la proiectul NUCLEU.