Rezultate estimate - Obiectivul 3, Proiect PN 19 15 01 01Obiectiv 3 - Nanostructuri și materiale avansate obținute/caracterizate prin metode laser,
plasmă și radiații pentru eco-nano-tehnologii


Rezultate estimate

Pentru Obiectivul 3, enumerăm mai jos rezultatele specifice estimate:

 • Dezvoltarea de sisteme versatile de sinteză a materialelor nanocompozite;
 • Dezvoltarea de sisteme cu laseri şi plasmă pentru producerea nanoparticulelor metalice, de compuşi metalici şi nanomateriale complexe;
 • Realizarea unui sistem hibrid RF‐US‐PLD asistat de un sistem acusto‐mecanic pentru substrat;
 • Proceduri şi protocoale experimentale de sinteză şi tratament în plasme cu funcţionare la presiune joasă şi atmosferică;
 • Implementarea unor metode de control în timpul procesării cu plasmă/laseri a materialelor;
 • Elaborarea unor tehnici de laborator pentru producerea de materiale vitroase în sisteme binare şi ternare special;
 • Reţete noi de materiale vitroase pentru aplicaţii în eco‐nanotehnologii;
 • Metode de producere de micro‐ şi nano‐ structuri pe materiale metalice şi nemetalice;
 • Obţinerea de materiale anticorozive şi/sau superhidrofobe;
 • Implementarea unor metode moderne de sinteză chimică a compuşilor complecşi pentru aplicaţii în domeniul fotonicii;
 • Metode de sinteză şi mostre de nanoparticule dopate cu Ln/metale tranziţionale, în gazde diferite, cu luminescenţă promptă, persistenţă, scintilaţie şi catodoluminescenţă;
 • Mostre de nanomateriale sintetizate sau funcţionalizate în plasmă şi cu laseri (nanoparticule metalice şi de compuşi, grafene funcţionalizate, dopate şi cu defecte controlate);
 • Probe depuse cu filme subţiri oxidice cu proprietăţi optice controlate;
 • Filme subţiri de oxizi, hidroxizi, materiale vitroase şi montmoriloniti obţinute prin tehnici laser şi combinaţii ale acestora;
 • Obtinerea de cristale Nd:LGSB şi Nd:LYSB şi ceramici de tip Yb:YAG şi Nd:YAG respectiv Nd:Y2O3 şi Yb:Y2O3;
 • Obţinerea de nanofluide pe baza nanopulberilor de tip oxizi metalici simpli sau micşti, nitruri, carburi, nemetale (cum sunt cele de carbon) etc. (incluzând cele de tip miez/coajă) metoda reacţiei în fază solidă şi sinterizare în vid;
 • Rezultate ştiinţifice privind compozitia chimică şi structura materialelor obţinute în funcţie de parametrii experimentali de sinteză;
 • Studii privind corelarea parametrilor experimentali de sinteză sau procesare chimică, cu plasmă sau laseri şi proprietăţile materialelor obţinute, relevante pentru tipul de aplicaţie vizat;
 • Evaluarea potenţialului de absorbţie a poluanţilor din apele reziduale de tipul metalelor grele, antibioticelor şi respectiv pesticidelor de către materiale cu structură lamelară sub formă de filme subţiri;
 • Evaluarea luminiscenţei persistente şi prompte a nanoparticulelor la excitare optică, cu raze X sau fascicul de electroni;
 • Dezvoltarea de platforme de testare a proprietăţilor electrice şi a capacităţilor senzoristice a grafenelor funcţionalizate;
 • Elaborarea de strategii experimentale specifice pentru optimizarea proprietaţilor materialelor în funcţie de aplicaţia vizată;
 • Date privind speciile prezente în plasmele de presiune joasă şi atmosferică utilizate la sinteza şi funcţionalizarea materialelor;
 • Dezvoltarea de metode de testare a răspunsului la stimuli (lumină, gaze, presiune) a materialelor obţinute în cadrul proiectului;
 • Implementarea unor metode de investigare a capacităţii antimicrobiene şi biocompatibilităţii materialelor sintetizate şi procesate cu plasmă.