Obiectivul 5 - Cercetări aplicative cu laseri, plasmă și radiații pentru dezvoltarea de metode, tehnologii emergente și servicii


Acest pachet de lucru se află în coordonarea directorului de program, Dr. Ion Tiseanu, și reunește cercetări realizate în toate departamentele INFLPR. Obiectivele acestui pachet urmăresc identificarea unor cercetări aplicative cu potențial tehnologic. Pachetul de lucru este impărțit în 3 teme majore de cercetare în cadrul cărora se vor realiza studii pentru i) dezvoltarea tehnologiilor emergente cu laser și plasmă; ii) dezvoltarea metodelor și serviciilor cu radiație și iii) dispozitive avansate.

Temele de cercetare prezentate vor fi realizate în laboratoarele din INFLPR, folosind competențe științifice și tehnice complementare ale diferitelor grupuri.

TEMA 5.1 Tehnologii emergente cu laser și plasmă

  • Obținerea straturilor destinate utilizării în condiții extreme și pentru aplicații din domeniul fuziunii nucleare;
  • Heterostructuri dielectrice cu proprietăți anti‐reflex pentru optica laserilor de mare putere din cadru CETAL și ELI‐NP;
  • Dezvoltarea de aplicații diversificate pentru topirea laser a pulberilor metalice.

TEMA 5.2 Dezvoltare de metode și servicii avansate cu radiație

  • Iradierea cu fascicule de electroni cu aplicații în chimie, medicină, biochimie și știința materialelor;
  • Imagistică avansată de raze X pentru asigurarea calității tehnologiilor proprii de sinteză și procesare cu laser, plasmă și radiații și pentru servicii de mare valoare adăugată către industrie;

TEMA 5.3 Dispozitive avansate cu laser și plasmă

  • Bujia cu laser cu mai multe fascicule;
  • Capcane de ioni și atomi ultra‐reci. Ceasuri atomice.