Obiectivul 2 - Platforme senzoristice bazate pe metode fotonice și plasmă


Acest pachet de lucru este coordonat de Secţia Laseri avand ca reponsabil Şeful Departamentului, Dr. Gabriel Socol. Ne propunem îndeplinirea unor ținte și obiective care să reprezinte soluții experimentale inovative privind utilizarea metodelor fotonice și a celor pe bază de plasmă asupra dezvoltării de platforme senzoristice performante. Ne dorim ca metodele și tehnicile experimentale ce vor fi utilizate pentru dezvoltarea platformelor senzoristice, precum și activitățile specifice ce urmează a fi îndeplinite pe parcursul prezentului proiect, să constituie un aport semnificativ privind transpunerea metodologiilor experimentale propuse în aplicații tehnologice și industriale de actualitate privind strategiile specifice, selective și acuratețe de detecție.

Temele de cercetare prezentate în continuare sunt, de asemenea, desfășurate în colaborare cu laboratoare din INFLPR, folosind competențe științifice și tehnice complementare ale diferitelor grupuri.

TEMA 2.1 Sisteme optoacustice pentru detecţia gazelor în timp real

 • Evaluarea calității plantelor și fructelor prin metode de detecţie optoacustice;
 • Procedură de corelare a stresului oxidativ faţă de diverși factori prin analiza aerului expirat;
 • Protocol de analiză de gaze multi‐component aplicată poluanţilor;
 • Metodă de detecţie a urmelor de explozivi.

TEMA 2.2 Senzori cu fibră optică pentru detecţia gazelor

 • Identificarea unor regimuri optime pentru efectul SPR în cazul fibrelor optice;
 • Realizarea unui montaj automatizat de fabricare a structurilor de senzori cu fibră optică;
 • Funcţionalizarea senzorilor cu fibre optice pentru aplicaţii de detecţie de gaze;
 • Testarea caracteristicilor senzorilor bazaţi pe fibre optice;
 • Stabilirea unei tehnologii de fabricare a senzorilor de gaze bazaţi pe fibre optice.

TEMA 2.3 Metode de detecţie bazate pe împrăștiere Raman a unor compuși relevanți farmaceutici

 • Fabricarea prin tehnici laser și cu plasmă și caracterizare de substraturi SERS reutilizabile;
 • Metodă de caracterizare rapidă, neinvazivă a excipienților farmaceutici;
 • Metodă bazată pe tehnici laser de identificare a diferențelor dintre medicamentele originale, generice și contrafăcute;
 • Analiza cantitativă a substanțelor active cât și a excipienților din medicamente prin excitație rezonantă și nerezonantă cu mai multe surse laser.

TEMA 2.4 Senzori cu unde acustice de suprafață pentru detecția de compuși organici volatili și a radiațiilor UV

 • Funcționalizarea unor medii sensibile la gaze, analiți biologici sau radiație UV bazate pe nanoparticule și filme subțiri de oxizi, polimeri și metale nobile;
 • Realizarea unor structuri de tip senzori SAW și biosenzori de tip Love Wave;
 • Determinarea parametrilor specifici senzorilor în funcţie de caracteristicile mediilor sensibile.

TEMA 2.5 Senzori chemorezistivi bazaţi pe straturi subţiri depuse prin tehnici laser

 • Identificarea metodei pentru creșterea reproductibilă de filme subțiri din materiale hibride organic‐anorganic și straturi nanometrice de metale de tranziție dicalcogenide cu morfologie controlată și diferite arhitecturi;
 • Investigații și măsurări efectuate asupra filmelor subțiri obținute, pentru determinarea proprietăților morfologice, structurale, compoziționale, optice și electrice;
 • Obținerea de filme subțiri din materiale hibride organic‐anorganic și straturi nanometrice de metale de tranziție dicalcogenide complet caracterizate;
 • Studiul comportamentului filmelor subțiri obținute la expunerea lor la compuși volatili organici;
 • Stabilirea aplicațiilor optime în funcție de rezultatele obținute.