Anunț concurs Asistent de Cercetare Științifică, proiect Nucleu, in cadrul S200

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR) cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Asistent de Cercetare Stiintifica, proiect Nucleu, in cadrul S200.

Perioada angajarii: determinata, 8 h/zi.

Condiții de participare:
• Absolvent al unei facultăți cu profil de chimie
• Sa fie înscris intr-un master al unei facultăți cu profil de chimie;
• Cunoștințe de generale de chimie;
• Cunoștințe de bază a tehnicilor de caracterizare a materialelor;
• Cunoștințe de bază in sinteza unor biomateriale;
• Cunoștințe de baze a unor metode de depunere a straturilor subțiri;
• Cunoștințe elementare de procesarea si analiza a datelor folosind aplicații software specifice (ex. Origin sau similar)

Atribuțiile și responsabilitățile candidatului selectat pentru ocuparea postului:
• Realizeaza experimente/cercetări in domeniile:
  - tehnologiilor avansate de fabricație cu laser, plasmă și radiație a dispozitivelor medicale;
  - dispozitivelor și sistemelor fotonice pentru medicină personalizată;
  - eco-nanotehnologiilor și soluțiilor inovatoare pentru monitorizarea și depoluarea mediului;
  - soluțiilor tehnologice inovatoare pentru diagnosticarea și tratamentul Cancerului;
• Participa la experimente de depunere straturi subțiri prin tehnicile PLD, MAPLE, MS, etc.;
• Participa la sinteza si functionalizarea de materiale (ex. biomateriale, nanoparticule, etc) prin metode chimice si fizice;
• Realizează tratamente chimice ale suprafețelor pentru aplicatii medicale, senzoristica si fotocataliza;
• Caracterizează fizico-chimic, optic si structural acoperiri si materiale;
• Participa la instructajele de utilizare a echipamentelor folosite in regim de facilitate in INFLPR;
• Se preocupa de valorificarea propriilor rezultate din CDI;
• Propune brevete de invenție;
• Contribuie la îndeplinirea activităților si indicatorilor prevăzuți in fazele din proiectul Nucleu al INFLPR;

Dosarele candidaților trebuie să conțină următoarele documente:
1. cerere-tip de înscriere
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea candidatului;
3. copiile diplomelor de bacalaureat, licenta, însoțite de foaia matricolă, adeverinta masterand;
4. curriculum vitae;
5. copia certificatului de naștere;
6. copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
7. copia hotărârii de divorț, dacă este cazul;
8. orice alte documente care pot demonstra perfecționarea profesională în domeniul pentru care este deschis postul;
9. adeverință medic – apt;
10. adeverinte care sa ateste vechimea in munca, extras din Registrul general de evidență a salariaților pentru a dovedi vechimea.

Actele prevăzute la pct. 2, 3, 5,6,7 vor fi prezentate și în original în vederea conformității copiilor cu acestea.

Locul desfășurării concursului: la sediul INFLPR din str. Atomiștilor, Nr. 409, Orașul Măgurele, jud. Ilfov.

Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane Salarizare pana pe data 28.05.2024.

Data concursului se va anunta ulterior.

Regulamentul de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de cercetare-dezvoltare atestate si neatestate sau a funcțiilor auxiliare cercetării pe perioadă determinată în cadrul proiectelor naționale și internaționale desfășurate în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) se gaseste pe: https://www.inflpr.ro/ro/system/files/regulament_de_concurs_ocupare_func...

Pentru informatii suplimentare, sunteti rugati sa va adresati la Serviciul Resurse Umane telefon 021-4574550 int. 2850.

AttachmentSize
cerere_concurs_tipizat.doc25 KB