Proiecte

Proiecte Nationale 2010-2017

International projects 2010-2017

Raport de activitate 2009 - 2015 privind desfăşurarea programului nucleu

Study of Photonic Nanostructures By Ultrafast Laser Pulses

CEEX
CEEX1492

FABRICATION OF ZNO-BASED PHOTONIC STRUCTURES USING PULSED LASER DEPOSITION TECHNIQUE

CEEX
CEEX5848

Picosecond and femtosecond laser systems for applications in nanotechnologies

CEEX
DIRECTOR DE PROIECT/PROJECT MANAGER: Dr. Razvan DABU
NANOLAS

Sistem laser avansat in femtosecunde pentru nanostructurare de metamateriale si cristale fotonice/ Advanced femtosecond laser system for metamaterials and photonic crystals nanostructuring

PNCDI II
DIRECTOR PROIECT/ PROJECT MANAGER: Dr. Razvan DABU
FEMAT

Infrastructura de cercetare-dezvoltare cu laser de mare putere (terawatt) in pulsuri de femtosecunde / Terawatt femtosecond laser infrastructure

PNCDI II
DIRECTOR DE PROIECT/ PROJECT MANAGER: Dr. Razvan DABU
TEWALAS

MECHANISMS OF THIOLS PHOTO-OXIDATION BY REACTIVE SPECIES GENERATED IN THE PHTHALOCYANINES PHOTOSENSITISING

ANCS
DIRECTORI PROIECT/ PROJECT MANAGERS: Dr. Angela Staicu (from Romanian part), Prof. Mironel Enescu (from French part)
BRANCUSI

Controlul si sincronizarea laserilor cu semiconductori haotici prin tehnici de modulare optica, electrica si mecanica

PNCDI II- CNMP
DIRECTOR DE PROIECT/ PROJECT MANAGER: Prof.Dr. Mihail-Lucian Pascu
LSCEM

PHTHALOCYANINIC PHOTOSENSITISERS FOR PHOTODYNAMIC THERAPY. SYNTHESYS AND PHOTOPHYSICS

PNCDI II -CNMP
DIRECTOR DE PROIECT/PROJECT MANAGER: Prof.Dr. Mihail-Lucian Pascu
SENSO

MATERIALE AVANSATE PENTRU INDUSTRIA AEROSPATIALA SI DE TRANSPORT: NANOCOMPOZITE POLIMER-FIBRA DE CARBON/STICLA RANFORSATE CU STRUCTURI CARBONICE SAU CARBURA DE SILICIU

CNMP Parteneriate
DIRECTOR DE PROIECT/ PROJECT MANAGER: Dr. ing. Ion Voicu
MAVIAT

PROCESAREA DE NANOSTRUCTURI MAGNETICE AVANSATE SUB FORMA DE NANOPARTICULE SI NANOFLUIDE PE BAZA DE Fe, PENTRU APLICATII BIOMEDICALE

CNMP Parteneriate
Director de Proiect/ Project manager: Dr.Ing. Ion Morjan
BIMAPAFLU

PERCOLATIVE NANOCOMPOSITE THIN FILMS BASED ON POLYMER/CARBON NANOPARTICLES SYNTHESISED BY LASER PYROLYSIS TECHNIQUE, FOR ADVANCED APPLICATIONS IN ELECTROTECHNIQUE

PNCDI II IDEI
DIRECTOR DE PROIECT/ PROJECT MANAGER: Dr.Ion Sandu
IDEIPR20349

Advanced researches on the synthesis by laser pyrolysis of low-dimmension nanoparticles and nanocompositesystems Sn/Fe and SnO/FeO

PNCDI II
DIRECTOR DE PROIECT/ PROJECT MANAGER: Dr. Rodica Alexandrescu
IDEIPR20431

NANOCOMPOZITE POLIMERI-STRATIFICATE ANORGANICE CA HIBRIDE RANFORSATE LA SCALA NANOMETRICA / NANOCOMPOSITES POLYMERS-LAYERED INORGANICS AS NANOSCALE REINFORCED HYBRIDES

CEEX
DIRECTOR DE PROIECT/ PROJECT MANAGER: Dr. ing. Ion Voicu
NANOCHRASN RO
NANOCHRASN EN

OBTINEREA FILMELOR SUBTIRI COMPOZITE DE HIDROXIZI DUBLU STRATIFICATI CU PROPRIETATI FUNCTIONALE/ DEPOSITION OF LAYERED DOUBLE HYDROXIDES THIN FILMS WITH FUNCTIONAL PROPERTIES

HUMAN RESOURCES
DIRECTOR DE PROIECT/ PROJECT MANAGER: Andreea Matei
TE146 RO
TE146 EN

Procesarea laser a materialelor functionale/ Laser processing of functional materials

PNCDI II
DIRECTOR DE PROIECT/ PROJECT MANAGER: Dr. Maria Dinescu
PROLIFT RO
PROLIFT EN

Procesare fotonica de bio polimeri/ Photonic processing of bio-polymers

PNCDI II
DIRECTOR DE PROIECT/ PROJECT MANAGER: Dr. Maria Dinescu
FOTOPOL RO
FOTOPOL EN

Advanced research on NBT-BT ferroelectric thin film synthesis using radiofrequency assisted pulsed laser deposition

PNCDI II
DIRECTOR DE PROIECT/ PROJECT MANAGER: Dr. Nicu-Doinel Scarisoreanu
IDEIPR1045

Cercetari avansate privind sinteza de filme subtiri feroelectrice de NBT-BT obtinute prin depunere laser pulsata asistata de o descarcare in radiofrecventa

PNCDI II
DIRECTOR DE PROIECT/ PROJECT MANAGER: Dr. Nicu-Doinel Scarisoreanu
IDEPR1045

Growth of the international visibility of the scientific community form lasers and application field to the aim of integrating in the European research area

CEEX 2006
DIRECTOR DE PROIECT/ PROJECT MANAGER: Dr. Maria Dinescu
VILAS RO
VILAS EN

Materiale Oxidice Nanostructurate cu Proprietati de Transportor de Medicamente/ Nanostructured Oxidic Materials for Drug Delivery

CEEX 2006
DIRECTOR DE PROIECT/ PROJECT MANAGER: Dr. Ruxandra Bîrjega
OXTRANS RO
OXTRANS EN

Emite continut