Jobs

Regulamente

In INFLPR promovarile si angajarile se fac prin concurs conform regulamentelor atasate.

Anunt concurs Inspector SSM

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR) cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA (Inspector SSM), perioada nedeterminata, program de lucru cu normă întreagă.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- Studiile tehnice superioare;

Anunt concurs TEHNICIAN CAMERE CURATE

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR) cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de TEHNICIAN CAMERE CURATE, perioada nedeterminata, program de lucru cu normă întreagă.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

Anunt concurs Asistent de Cercetare Științifică

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor Plasmei si Radiatiei organizeaza concurs in vederea angajarii in cadrul contractului de finantare 47 PCCDI / 2018 cu titlul „Noi directii de dezvoltare tehnologica si de utilizare a materialelor nanocompozite avansate”, Acronim AdvanceNano, cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0871, nr. 47/2018 pentru urmatoarele posturi:

  • Asistent de Cercetare Științifică – UN POST

Norma de lucru: întreaga – 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână.

Anunt concurs tehnician gradul III

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi de tehnician gradul III, perioada nedeterminata, program de lucru cu normă întreagă.

Cerințele privind ocuparea postului (abilități, calități, aptitudini necesare):
• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• studii medii tehnice absolvite cu diplomă de bacalaureat;

Anunt - Concurs ocupare post de tehnician

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de tehnician în cadrul Proiectului POC 153, pe durata determinata de 8 luni, program de lucru cu normă întreagă.

Cerințele privind ocuparea postului (abilități, calități, aptitudini necesare):

• promptitudine;
• adaptabilitate si flexibilitate, necesare datorita specificului activității de cercetare;

Anunt - Concurs ocupare post de inginer/ fizician/ inginer-fizician

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer/ fizician/ inginer-fizician în cadrul Proiectului POC 153, pe durata determinata de 8 luni, program de lucru cu normă întreagă.

Cerințele privind ocuparea postului (abilități, calități, aptitudini necesare):
• masterand sau doctorand;
• cunoștințe de inginerie/fizica la nivel de licență;

Pozitii Deschise@ELI-NP - Feb. 2014

Cercetători Ştiinţifici Seniori şi Juniori, Asistenţi post-doctorali de cercetare, Ingineri şi Tehnicieni
în cadrul infrastructurii de cercetare
Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)

Emite continut