Jobs

Regulamente

În INFLPR promovările şi angajările se fac prin concurs conform regulamentelor ataşate.

ANUNŢ CONCURS CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a şase posturi de cercetător ştiinţific.

ANUNŢ CONCURS INGINER DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei cu sediul în Măgurele, str. Atomiştilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi de inginer de dezvoltare tehnologică, IDT.

ANUNŢ CONCURS ŞEF LABORATOR

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE ŞEF LABORATOR CENTRU DE INOVARE ÎN FOTONICĂ ŞI PLASMĂ PENTRU METERIALE ŞI TEHNOLOGII AVANSATE ( C 400).

ANUNŢ CONCURS INGINER DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ GRAD III

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei cu sediul în Măgurele, str. Atomiştilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi de inginer de dezvoltare tehnologică grad III, IDTIII.

ANUNŢ CONCURS CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC GRADUL III

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiaţiei cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a nouă posturi de cercetător știinţific gradul III, astfel: șapte posturi - domeniul fizică și două posturi - domeniul inginerie chimică.

ANUNŢ CONCURS CERCETĂTOR ȘTIINŢIFIC GRAD I și CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRAD II

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației cu sediul în Măgurele, str. Atomistilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a:

I) 6 posturi de cercetător știinţific gradul I, astfel:
A) INFLPR
- domeniul fizică: 5 posturi;
B) ISS-filiala INFLPR
- domeniul fizică: 1 post

Pozitii Deschise@ELI-NP - Feb. 2014

Cercetători Ştiinţifici Seniori şi Juniori, Asistenţi post-doctorali de cercetare, Ingineri şi Tehnicieni
în cadrul infrastructurii de cercetare
Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)

Emite continut