Jobs

Regulamente

In INFLPR promovarile si angajarile se fac prin concurs conform regulamentelor atasate.

Anunt concurs Asistent de Cercetare Științifică

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor Plasmei si Radiatiei organizeaza concurs in vederea angajarii in cadrul contractului de finantare TE78 / 2018 cu titlul “Biosenzori flexibili inteligenti realizati prin transfer laser pentru monitorizarea fluidelor biologice”, cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2016-1417 pentru urmatorul post:

Asistent de Cercetare Științifică – UN POST

Termen limită de depunere a dosarelor: 09.07.2019
Norma de lucru: partiala – 2 ore/zi, 10 ore pe săptămână.
Perioada angajării: determinată de 10 luni.

Anunt concurs cercetator stiintific fizician

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR organizeaza concurs in vederea angajarii unei persoane pe post de cercetator stiintific fizician, in cadrul contractului 157/12.07.2017, “Structuri Avansate de Laseri cu Corp Solid cu mai Multe Fascicule pentru Aprinderea Amestecurilor Inflamabile cu Concentraţie Scazută de Combustibil” - acronim ASSL-MP-IGNITION.

Norma de lucru: Intreaga - 8 ore/zi

Anunt concurs Manager Calitate

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul in Magurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de Manager Calitate in cadrul INFLPR.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:
- Este absolvent/ă de studii superioare de specialitate;
- Are cunoștințe de limbă engleză nivel mediu;
- Nu are antecedente penale, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar;

Anunt concurs Sef Serviciu Resurse Umane

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE SEF SERVICIU RESURSE UMANE SALARIZARE

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:
- Este absolvent/ă de studii superioare de specialitate;
- Are cunoștințe de limbă engleză nivel mediu;
- Nu are antecedente penale, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar;

Anunt concurs Sef Compartiment IT

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE SEF COMPARTIMENT IT

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:
- Este absolvent/ă de studii superioare de specialitate;
- Are cunoștințe de limbă engleză nivel mediu;
- Nu are antecedente penale, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar;

Anunt concurs Sef Compartiment Plan

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE SEF COMPARTIMENT PLAN

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:
- Este absolvent/ă de studii superioare de specialitate;
- Are cunoștințe de limbă engleză nivel mediu;
- Nu are antecedente penale, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar;

Anunt concurs Director Centru de Transfer Tehnologic, Inovare si Marketing

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR CENTRU DE TRANSFER TEHNOLOGIC, INOVARE SI MARKETING

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:
- Este absolvent/ă de studii superioare de specialitate;
- Are cunoștințe de limbă engleză nivel mediu;
- Nu are antecedente penale, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar;

Anunt concurs Director Tehnic

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR TEHNIC

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:
- Este absolvent/ă de studii superioare de specialitate;
- Are cunoștințe de limbă engleză nivel mediu;
- Nu are antecedente penale, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar;

Anunt concurs Cercetator Postdoctoral - CS III

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor Plasmei si Radiatiei organizeaza concurs in vederea angajarii in cadrul proiectului Tanara Echipa intitulat “Platforma biofotonica micro-opto-fluidica pentru analize celulare inovative” nr. 7/2018, care se desfășoară în perioada 01.05.2018 – 30.04.2020, pentru o pozitie de Cercetator Postdoctoral - CS III

Norma de lucru: 2 ore/zi;
Perioada angajarii: determinata 01.07.2019 – 30.04.2020.

Dosarele candidaţilor trebuie să conţină următoarele documente:
a) scrisoare de intentie (format liber);

Anunt concurs muncitor-lacatus

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de muncitor lacatus.

Condiții necesare participarii la concurs
1. Studii: scoala profesionala sau studii medii.
2. Specializari si experienta in domeniu de lacatus-mecanic dovedite prin diplome, atestari, carte de munca, etc.

Cunostinte de specialitate specifice:
- cunostiinte de desen tehnic;
- abilitati practice privind realizarea de diferite piese mecanice;

Anunt concurs economist

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ECONOMIST

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
- Sa aiba studii universitare de licenta absolvite cu diploma sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul ştiinţelor economice;
- Sa detina experienta profesionala de minim 5 ani in functia de economist;

ANUNȚ CONCURS CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRAD I

lnstitutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiației (INFLPR) organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător știintific gradul I, domeniul fizică, în cadrul Institutului de Știinte Spațiale – Filiala INFLPR .

Pozitii Deschise@ELI-NP - Feb. 2014

Cercetători Ştiinţifici Seniori şi Juniori, Asistenţi post-doctorali de cercetare, Ingineri şi Tehnicieni
în cadrul infrastructurii de cercetare
Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)

Emite continut