Jobs

Regulamente

In INFLPR promovarile si angajarile se fac prin concurs conform regulamentelor atasate.

Anunt concurs sef serviciu tehnic-administrativ

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE SEF SERVICIU TEHNIC-ADMINISTRATIV


La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii

1. Cerinte generale:

  • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;

ANUNT CONCURS CERCETATOR STIINTIFIC GRAD I SI CERCETATOR STIINTIFIC GRAD II

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 13 posturi de cercetator stiintific gradul I, astfel: domeniul fizica: 11 posturi si domeniul inginerie electrica: 1 post si ISS-filiala INFLPR, 1 post domeniul fizica; 17 posturi de cercetator stiintific gradul II, astfel: domeniul fizica: 14 posturi si ISS-filiala INFLPR, 3 posturi domeniul fizica.

Anunt concurs ACS - 16 posturi

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR) cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 16 de posturi de Asistent Cercetare Stiintifica in vederea angajarii in cadrul proiectelor complexe PCCDI.

Anunt concurs asistent de cercetare stiintifica, proiectul ROSA nr. 136

Pentru derularea proiectului ROSA nr. 136, director de proiect Dr. Mihalcea Bogdan, Institutului National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR), anunta o pozitie vacanta de asistent de cercetare stiintifica pentru completarea echipei de cercetare, pe durata desfasurarii proiectului (pana in Iulie 2019).

Cerinte:
• Studii superioare si Master
• cunostinte de fizica atomului, optica cuantica;
• cunostinte de fizica plasmei;
• cunostinte de modelare fizica si simulare numerica;

ANUNT CONCURS INGINER CERCETARE TEHNOLOGICA, DOMENIUL INGINERIE

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de inginer de dezvoltare tehnologica (IDT), domeniul inginerie, in cadrul CETAL.

CERINTE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
Pregătire de specialitate: Studii superioare de Inginerie Electrică
Perfecționări (specializări): Doctorand în inginerie electronică și comunicații.

Abilităţi, calităţi, aptitudini necesare:

ANUNT CONCURS INGINER CERCETARE TEHNOLOGICA

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de inginer de dezvoltare tehnologica (IDT), domeniul inginerie in cadrul CETAL.

CERINTE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
Pregatire de specialitate: Studii superioare de Inginerie sau Fizică tehnologică
Perfectionari (specializari): Doctorand Inginerie sau Fizică Aplicată

Abilităţi, calităţi, aptitudini necesare:

ANUNT CONCURS INGINER CERCETARE TEHNOLOGICA GRAD III ( IDT III )

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de inginer de dezvoltare tehnologica gradul 3 (IDT III), domeniul fizica, in cadrul CETAL.

CERINTE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
Pregătire de specialitate: Studii superioare de Inginerie sau Fizică tehnologică
Perfecționări (specializări): Doctorat în electronică /Electrotehnică sau Automatizări

Abilități, calități, aptitudini necesare:

Anunt concurs gestionar

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR) cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de gestionar.

Condiții necesare pentru participarea la concurs
- Studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat.
- Experienta de minim un (1) an in functia de gestionar sau cu experienta similara in domeniu.
- Cunoasterea si respectarea legislatiei in domeniu.
- Cunostinte operare PC.
- Responsabilitatea gestiunii bunurilor incredintate.

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE ECONOMIST – CU ATRIBUTII DE SALARIZARE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE ECONOMIST – CU ATRIBUTII DE SALARIZARE.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
- Sa aiba studii universitare de licenta absolvite cu diploma sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul ştiinţelor economice;
- Sa detina experienta profesionala de minim 5 ani in functia de economist;

Anunt concurs cadru tehnic PSI

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR) cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de cadru tehnic PSI.

CERINTE DE OCUPARE PRIN CONCURS A POSTULUI

Pozitii Deschise@ELI-NP - Feb. 2014

Cercetători Ştiinţifici Seniori şi Juniori, Asistenţi post-doctorali de cercetare, Ingineri şi Tehnicieni
în cadrul infrastructurii de cercetare
Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)

Emite continut