Jobs

Regulamente

In INFLPR promovarile si angajarile se fac prin concurs conform regulamentelor atasate.

Anunt concurs referent resurse umane

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST, PE PERIOADA DETERMINATA DE 24 LUNI, DE REFERENT RESURSE UMANE

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să cunoască limbile română şi engleză;
b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
c) să nu aibă antecedente penale, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar;

Pozitii Deschise@ELI-NP - Feb. 2014

Cercetători Ştiinţifici Seniori şi Juniori, Asistenţi post-doctorali de cercetare, Ingineri şi Tehnicieni
în cadrul infrastructurii de cercetare
Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)

Emite continut