Jobs

Regulamente

În INFLPR promovările şi angajările se fac prin concurs conform regulamentelor ataşate.

ANUNŢ CONCURS CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiaţiei cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de Cercetător Ştiinţific.

Condiţiile minime de participare la concurs și componenţa dosarului de concurs se găsesc în Regulamentul de concurs pentru ocuparea functiei și acordarea gradului profesional de Cercetător Ştiinţific în cadrul INFLPR.
Extrasul fișei de post îl regăsiţi atașat anunţului.

ANUNŢ CONCURS CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC GRADUL III

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiaţiei cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a 12 posturi de Cercetător Ştiinţific grad III astfel:

  • 10 posturi domeniul fizică;
  • un post domeniul chimie;
  • un post domeniul inginerie.

Anunț concurs Asistent de Cercetare Științifică - Post permanent

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a nouă posturi de Asistent de Cercetare Științifică, pe perioadă nedeterminată.

Anunt concurs CS III, H2020

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației organizează concurs în vederea ocupării unei poziții de CS III în cadrul proiectului H 2020 - BioCombs4Nanofibers, cu normă de 2 ore pe zi, perioadă determinată, până la 30.09.2022.

Anunț concurs Asistent de Cercetare Științifică, proiect 25 PCCDI/2018

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației organizează concurs în vederea angajării în cadrul contractului de finanțare 25PCCDI / 2018 cu titlul “Motorul revoluției energetice bazate pe hidrogen - Pilele de combustibil, pe drumul de la cercetare la producție prin minimizarea barierelor tehnologice”, cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI- 2017-0194, proiect component „Proiect 2 Catalizatori – procese electrochimice în pile de combustibil tip PEM – “CAT” pentru următoarele posturi:

Asistent de Cercetare Științifică – UN POST

Norma de lucru: întreagă – 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână.
Perioada angajării: determinată de o lună începând cu data de 07.12.2020 cu posibilitatea prelungirii încă doi ani.

Anunț concurs Asistent de Cercetare Științifică – stagiar, proiect ELI/2020

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiştilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs în vederea angajării în cadrul contractului de finanțare ELI/2020 „In-situ real-time Langmuir probe and target current investigations of fs-laser irradiated optical components and targets/LPTC” pentru următoarele posturi:

Asistent de Cercetare Științifică – stagiar, UN POST;
Norma de lucru: 2 ore/zi;
Perioada angajării: determinată până la finalizarea proiectului în luna iunie 2023.

Anunț concurs Asistent de Cercetare Științifică, C400

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiştilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi pe perioadă nedeterminată în cadrul proiectului 153/25.11.2016 - Centrul de Inovare Interdisciplinar de Fotonică și Plasmă pentru Eco-Nano Tehnologii și Materiale Avansate, cu următoarele specialități:

Anunț concurs Inginer fizician, proiect POC 153/2016

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiştilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de INGINER FIZICIAN, perioadă nedeterminată, program de lucru cu normă întreagă, în cadrul proiectului POC 153/25.11.2016.

Anunt concurs Asistent de Cercetare Științifică, proiect 63 PCCDI/2018

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației organizează concurs în vederea angajării în cadrul contractului de finanțare 63CCDI / 2018 cu titlul “Proiect integrat de dezvoltare a unor tehnologii dedicate tratamentelor medicale avansate”, cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI- 2017-0728, proiect component „Proiect 1 (Implanturi medicale funcționalizate prin tehnologii laser și alternative pentru osteointegrare și regenerare osoasă accelerată” pentru următoarele posturi:

Asistent de Cercetare Științifică – UN POST.
Norma de lucru: întreagă – 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână.
Perioada angajării: determinată de o lună începând cu data de 02.12.2020 cu posibilitatea prelungirii încă doi ani.

Emite continut