INFLPR

INFLPR

Institute 3

Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei este un institut de cercetare de nivel national stabilit prin hotarare a Guvernului Romaniei in anul 1977 cu misiunea de a conduce cercetari fundamentale si aplicative la nivel national si international in domeniile fotonicii, plasmei si acceleratoarelor de electroni. Institutul a fost reorganizat in 1996 cand Institutul de Stiinte Spatiale (ISS) a devenit filiala a INFLPR.

INFLPR se finanteaza pe baza de proiecte castigate in competitii nationale si internationale, finantate din fonduri publice si/sau fonduri private, in parteneriat cu alte institutii de cercetare sau intreprinderi publice sau private.

INFLPR reuneste 447 cercetatori ale caror preocupari acopera cercetari asupra laserelor de mare putere si a materialelor fotonice, nanomaterialelor si nanotehnologiilor, elaborarea de tehnologii informationale si dot-uri cuantice, tehnologii de acoperire in plasma si microtomografie de raze X, biofotonica si aplicatii medicale ale fotonicii. ISS are preocupari in domeniul astrofizicii, inginerie spatiala si gravitatie.

In acest moment INFLPR este membru in asociatia EURATOM, partener in Extreme Light Infrastructure (ELI), partener in LASERLAB Europe, ALICE, si conduce proiecte finantate de EU, NATO si alte organizatii nationale si internationale.

Consiliul Stiintific

Atributiile Consiliului Stiintific:
a) Participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare a institutului;
b) Intocmeste raportul anual al rezultatelor stiintifice;
c) Examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica precum si realizarea institutionala a acestora;
d) Avizeaza politica de cercetare a institutului;
e) Avizeaza propunerile de organizare si reorganizare a institutului;
f) Propune masuri pentru perfectionare profesionala;
g) Face propuneri pentru organizarea concursurilor de incadrare si promovare;

Scurt Istoric

Structura actuala a activitatii de cercetare a INFLPR, fizica laserilor si aplicatii, electronica cuantica a solidului, plama si acceleratoare de electroni, este rezultatul organizarii si reorganizarii cercetarii in domeniul fizicii in ultimii 60 ani.

Management si Personal

Director General INFLPR

Director Stiintific INFLPR

Secretar Stiintific INFLPR

  • Dr. Felix SIMA
    Email: felix.sima@inflpr.ro
    Tel: +40-21-457.45.50 / 457.44.89
    Fax: +40-21-457.42.43
Emite continut