Ionising Radiation Induced Effects on Bismuth/Erbium Co-Doped Optical Fibres

Publication type: 
Conference / Workshop
Autori: 
Yanhua Luo, Gui Xiao, Qiancheng Zhao, Andrei Stancalie, Daniel Ighigeanu, Daniel Negut, Dan Sporea, Binbin Yan, Jun He, Jianxiang Wen and Gang-Ding Peng
Anul: 
2018

Conference / Workshop data

Conference / Workshop: 
Asia Communications and Photonics Conference (ACP 2018)
Location: 
Hangzhou, China
Period: 
26-29 October 2018