Susţinere publică Teză de Doctorat - Drd. Răzvan Ungureanu

Autor:    Drd. Răzvan Ungureanu
Titlul:     Cuplaje spațio-temporale în pulsuri laser ultrascurte: descriere, măsurare, experimente
Locaţia: Amfiteatrul A4, Facultatea de Fizică, Universitatea din București
Data:     Marţi, 2 Aprilie 2019, ora 11:00
Scopul:  Acordarea titlului științific de DOCTOR în FIZICĂ

Componenţa Comisiei

Președinte: Prof. Dr. Daniela DRAGOMAN, Facultatea de Fizică, Universitatea din București

Conducător Științific: CȘ. I Dr. Traian DASCĂLU, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiatiei, Facultatea de Fizică, Universitatea din București

Referenţi:
1. CȘ. I Dr. Dan STUTMAN, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației;
2. Conf. Univ. Dr. Mircea BULINSKI, Facultatea de Fizică, Universitatea din București;
3. CȘ. I Dr. Marian ZAMFIRESCU, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației.