Consiliul Stiintific

Atributiile Consiliului Stiintific:
a) Participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare a institutului;
b) Intocmeste raportul anual al rezultatelor stiintifice;
c) Examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica precum si realizarea institutionala a acestora;
d) Avizeaza politica de cercetare a institutului;
e) Avizeaza propunerile de organizare si reorganizare a institutului;
f) Propune masuri pentru perfectionare profesionala;
g) Face propuneri pentru organizarea concursurilor de incadrare si promovare;
h) Propune comisiile pentru concursurile de promovare si confirma rezultatele concursurilor;
i) Organizeaza actiuni cu caracter stiintific;
j) Avizeaza actiuni de cooperare stiintifica interne si internationale;
k) Avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare.

Comisii de concurs

I. Comisia pentru concursul de ocupare a functiei CS este formata din:

Presedintele comisiei:
Dr. Serban Georgescu

Membrii:
Dr. Gheorghe Dinescu
Dr. Angela Staicu

II. Comisia pentru concursul de ocupare a functiei CS III este formata din:

Presedintele comisiei:
Dr. Traian Dascalu

Membrii:
Dr. Madalina Vlad
Dr. Ion Tiseanu
Dr. Carmen Ristoscu

Nota:

  1. Concursurile de promovare pentru CS si CS3 vor avea loc in perioada 27.09.2010 - 08.10.2010
  2. Anexele 2 si 3 din Regulamentul de promovare CS au fost completate cu o noua programa de examen pentru candidatii specializarea chimie
  3. Bibliografia in format electronic din Anexa 3 se poate gasi in posesia Secretarului Consiliului Stiintific Dr. Gabriel Socol
AtasamentMarime
rof_consiliu_stiintific.pdf7.01 MB
raport_anual_2009.pdf817.15 KB
regulament_promovare_csiii.pdf135.14 KB
regulament_promovare_csisicsii_fizica.pdf210.36 KB
regulament_promovare_csisicsii_alte_spec.pdf239.11 KB
regulament_promovare_cs.pdf148.24 KB
situatie_acs.pdf14.23 KB
organigrama_inflpr_2012.pdf1.39 MB