Proiect PN 18 13 01 03/ Cercetări de frontieră privind interacția pulsurilor laser ultraintense cu ținte solide

Denumirea Programului Nucleu:

Cercetari avansate de laseri - plasma - radiatie - spatiu

Acronim: LAPLAS V
Contractul nr.: 3N/2018
Denumirea obiectivului: "Cercetari avansate folosind laseri, plasma si radiatii destinate domeniilor de specializare inteligenta si de interes public"


Cercetări de frontieră privind interacția pulsurilor laser ultraintense cu ținte solideCodul proiectului: PN 18 13 01 03
Director de proiect: Dr. MITU Bogdana

1. Obiectivul proiectului:
Proiectul își propune ca prin cercetările derulate să contribuie la creșterea nivelului cercetării fundamentale, aplicative și tehnologice în domeniul interacției materiei cu câmpurile electromagnetice ultraintense, prin intermediul următoarelor obiective specifice de natură științifică:

  • OS1. Dezvoltarea de metode si proceduri de automatizare, control si protecție pentru operarea în condiții optimizate a infrastructurii laser PW- CETAL
  • OS2. Studii teoretice și simulări numerice ale dinamicii plasmelor cuantice de tip electron-pozitron-ion generate în urma interacției radiatiei laser cu materia
  • OS3. Obținerea și caracterizarea fasciculelor de particule încărcate prin iradierea țintelor solide cu pulsuri laser de putere extremă

2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului sunt grupate astfel:

  • A) Rezultate științifice, care au ca efect avansul științei în domeniul interacției radiației laser cu ținte solide și vor conduce la diseminarea anuală prin publicarea a 30 articole în reviste indexate ISI și printr-un număr estimat de 50 prezentări la conferințe cu participare internațională.
  • B) Rezultate tehnologice, ce pot fi cuantificate prin elaborarea de 3 noi proceduri și 2 tehnici de măsură, la realizarea a 3 sisteme si 2 dispozitive. În acest context se preconizează cel puțin 2 aplicații OSIM de brevete naționale.

3. Schema de realizare a proiectului: