Program Nucleu 2018

Denumirea Programului Nucleu:

Cercetari avansate de laseri - plasma - radiatie - spatiu

Acronim: LAPLAS V
Contractul nr.: 3N/2018
Autoritatea Contractanta: Ministerul Cercetarii si Inovarii
Contractor: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei, INFLPR

Scopul programului: Programul LAPLAS V isi propune continuarea dar si stabilirea unor noi directii de cercetare fundamentala si aplicativa in domenii prioritare stabilite prin SNCDI 2014-2020 (eco-nano-tehnologii si materiale avansate, spatiu si securitate, sanatate), din zonele de competenta ale INFLPR, cu scopul de a asigura cresterea competitivitatii economiei romanesti prin inovare, dezvoltarea contributiei romanesti la progresul cunoasterii si sporirea rolului stiintei in rezolvarea problemelor societatii.

Durata programului: 10 luni

Obiectivele programului:

 1. Obiectivul 1 INFLPR: "Cercetări avansate folosind laseri, plasma și radiații destinate domeniilor de specializare inteligenta și de interes public"

În cadrul acestui obiectiv general se regăsesc următoarele obiective specifice, corespunzătoare proiectelor propuse pentru finanțare prin Programul Nucleu:

 • 1.1. Cercetări de frontieră privind interacția pulsurilor laser ultraintense cu ținte solide;
 • 1.2. Micro si nanostructuri din materiale avansate obtinute prin tehnologii cu laser, plasma si fascicul de electroni;
 • 1.3. Cercetări avansate cu laseri, plasmă și radiații pentru aplicații în sănătate și siguranța populației;
 • 1.4. Cercetări aplicative cu laseri, plasma si radiatii destinate dezvoltarii de tehnologii noi si emergente, de metode si dispozitive avansate.
 1. Obiectivul 2 ISS – filiala INFLPR: Cercetări fundamentale, aplicative și specializare inteligentă în domeniul științelor și tehnologiilor spațiale

În cadrul acestui obiectiv general se regăsesc următoarele obiective specifice, corespunzătoare proiectelor propuse pentru finanțare prin Programul Nucleu:

 1. 2.1. Cercetări avansate de fizica fundamentala cu aplicații in științe spațiale
 2. 2.2. Studii și tehnologii avansate în fizica energiilor înalte, astrofizică
 3. 2.3. Studii avansate în sprijinul explorării spațiului cu echipaj uman şi mijloace robotice, contribuții la înțelegerea și evaluarea hazardurilor naturale de origine cosmica și meteorologie spațială (space weather)

  Detalii Obiectivul 2 ISS – filiala INFLPR