Laborator Electronica Cuantica a Solidului

Laborator Electronica Cuantica a Solidului

Activitatea Laboratorului de Electronica cuantica a solidului include cercetari fundamentale și aplicative in fizica: procese de emisie, amplificarea și controlul caracteristicilor spectrale și temporale ale radiației prin interacțiunea cu sistemele cuantice discrete inglobate în solide transparente sau cu sisteme neliniare; aplicații selectionate ale electronicii cuantice a solidului.