Comunicat

În contrapondere la afirmațiile defăimătoare la adresa Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației apărute în cursul zilelor de 17 și 18 mai 2017 în mai multe publicații online, prin prezentul comunicat vă informăm asupra rezultatelor obținute în Institut la nivelul anului 2016, pentru care s-a încheiat de curând raportarea anuală. Datele concrete arată fără echivoc următoarele rezultate:

 • cifra de afaceri 83.600.000 lei, în creștere cu 15% față de anul 2015; INFLPR este al II lea institut național de cercetare din România;
 •  

 • achiziția în 2016, din proiecte de cercetare, a unor echipamente de ultimă generație în valoare de aproape 8,5 milioane lei în INFLPR și aproape 2 milioane lei în ISS, pentru asigurarea unei baze de cercetare moderne și performante la care să aibă acces toți cercetătorii;
 •  

 • diversificarea activității de cercetare dezvoltare materializată prin structura cifrei de afaceri, în care se remarcă creşterea ponderii veniturilor obţinute din fonduri internaţionale de cercetare;
 •  

 • creșterea salariului mediu a personalului de cercetare, în medie cu aproape 40% față de 2015;
 •  

 • promovarea a aproximativ 15% din personalul de cercetare-dezvoltare, creșterea numărului de doctori și conducători de doctorat;
 •  

 • creșterea factorului de impact mediu pe lucrare ISI publicată cu peste 10% față de anul 2015.

De asemenea, în cursul anului 2016 au fost întreprinse în Institut o serie de acțiuni în scopul creșterii vizibilității și deschiderii către piață. Menționăm doar câteva:

 • Institutul a câștigat prin competiție un nou proiect de investiție majoră, în valoare totală de 66,5 milioane lei, co-finanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, care are ca obiectiv creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și de transfer de cunoștințe prin crearea unui „Centru de Inovare Interdisciplinar de Fotonică și Plasmă pentru Eco-Nano Tehnologii și Materiale Avansate” (detalii la http://fotoplasmat.inflpr.ro/);
 • au continuat colaborările cu facilităţile europene mari ( FAIR, CERN, DUBNA, ITER, etc) și a fost întărită participarea INFLPR în reţelele europene de cercetare LASERLAB IV şi EURATOM;
 • a fost acreditat Centrul de Transfer Tehnologic, Inovare şi Marketing al INFLPR;
 • INFLPR a devenit membru fondator în două noi clustere, CBRNE şi DRIFMAT, pe lângă participarea activă în clusterele MHTC și CLARA.

Indicatorii de performanță științifică sunt prezentați mai jos:

                              INFLPR 2016 ISS 2016 INFLPR + ISS 2016
Lucrări științifice și tehnice în reviste de specialitate cotate ISI 240 166 406
Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI 555.575 523.469 1079.044
Citări în reviste de specialitate cotate ISI 4198 4970 9168
Brevete de invenție (solicitate/acordate) 17/2/ 0/1 17/3
Produse/servicii/tehnologii rezultate din activitățile de cercetare bazate pe brevete, omologări sau inovații proprii 4/3/4 0/0/2 4/3/6
Lucrări științifice/tehnice în reviste de specialitate fără cotație ISI 62 19 81
Comunicări științifice prezentate la conferințe internaționale 410 42 452
Studii prospective și tehnologice, normative, proceduri, metodologii și planuri tehnice noi sau perfecționate, comandate sau utilizate de beneficiar 3 0 3

Toate aceste rezultate confirmă implicarea pro-activă a managementului Institutului pentru o dezvoltare instituțională solidă si formarea de echipe de cercetare performante care să asigure derularea cu succes a proiectelor. Resursa umană, de cea mai înaltă calitate, are un nucleu format din peste 240 doctori, 10 conducători de doctorat, cu un total de 340 persoane implicate în activitatea de cercetare-dezvoltare.

Mai multe informații sunt disponibile în raportul anual in extenso disponibil pentru consultare la adresa http://www.inflpr.ro/ro/system/files/raport_anual_inflpr_2016.pdf.