Seminar General, Marti, 21 Martie 2017, ora 11:00, Cetal, Dr. Radu IONICIOIU: "Future quantum technologies"

Seminar General

Marti, 21 Martie 2017, ora 11:00

Cetal, Sala de seminar

Titlu: "Future quantum technologies"

Prezinta: Dr. Radu IONICIOIU, IFIN-HH