Seminar INFLPR, Miercuri, 14.12.2016, ora 10:30, Sectia Laseri, Dr. Nicolae Ionuţ: "Producerea prin ablatie laser in lichid si caracterizarea nanoparticulelor de SnO2 pentru senzori si celule fotosolare"

Seminar INFLPR

Miercuri, 14.12.2016, ora 10:30

Sectia Laseri, sala de seminar

Contractul nr.: 4N/2016

Proiectul: PN 16 47 01 04, “Cercetari aplicative cu laseri, plasma si radiatii destinate dezvoltarii de tehnologii emergente (in domeniul sanatate, energie, securitate si mediu)”

Faza nr. 16: "Producerea prin ablatie laser in lichid si caracterizarea nanoparticulelor de SnO2 pentru senzori si celule fotosolare"

Termen: 9 Decembrie 2016

Responsabil faza: Dr. D. Miu

Prezinta: Dr. Nicolae Ionuţ

Abstract: Pentru producerea nanoparticulelor de SnO2, tinta a fost ablata in mediu lichid cu pulsuri laser cu durata de 8 ps, cu lungimile de unda de 1064, respectiv 355 nm. Fasciculul laser a fost focalizat și deplasat pe suprafața tintei cu ajutorul unui scaner galvanometric, cu o viteza constanta de 2000 mm/s. În toate experimentele, suprafața ablata a tintei a fost situata la 3 mm sub nivelul lichidului. Nanoparticulele produse au fost analizate prin spectroscopie FTIR, difractometrie XRD, si microscopie TEM.
Mostrele pentru FTIR si XRD au fost preparate prin decantarea coloidului, urmata de precipitare prin centrifugare cu 15000 rpm timp de 2 minute. Spectroscopia FTIR si difractometria cu raze X au confirmat prezenta SnO2 cristalin, faza dominanta fiind SnO2 – cassiterite. Dimensiunea medie a cristalitelor estimata cu ajutorul formulei Scherrer se situeaza intre 45 si 52 nm.
Pentru microscopia TEM s-au folosit coloid nedecantat, fara nici o preparare speciala. Imaginile TEM arata ca majoritatea nanoparticulelor au dimensiuni sub 10 nm. Dimensiunea medie a particulelor a fost evaluata prin analiza fractala a imaginilor de microscopie electronica TEM, dimensiunea medie maxima fiind de 17 nm, iar cea minima de 7 nm.

Raport de faza la proiectul NUCLEU.