Proiect 3: Studii multidisciplinare cu laseri, plasma si radiatii in domenii de prioritate publica (mediu si sanatate)

Denumirea Programului Nucleu:

Cercetari avansate de laseri - plasma - radiatie - spatiu

Acronim: LAPLAS IV
Contractul nr.: 4N/2016
Denumirea obiectivului: "Cercetari avansate folosind laseri, plasma si radiatii destinate domeniilor de specializare inteligenta si de interes public"


Titlul proiectului: "Studii multidisciplinare cu laseri, plasma si radiatii in domenii de prioritate publica (mediu si sanatate)"

Proiectul 3: PN 16 47 01 03
Director de proiect: Dr. SOCOL Gabriel

Obiective generale ale proiectului:

  1. Cresterea standardului calitatii cercetarii si a rezultatelor obtinute in INFLPR cu impact asupra domeniilor de prioritate publica (mediu si sanatate)
  2. Alinierea directiilor de cercetare catre domeniile nisa ale economiei nationale conform strategiei INFLPR si SNCDI 2014-2020
  3. Atragerea de noi fonduri din surse externe si private.

Obiective specifice ale proiectului:

  1. Functionalizarea biomaterialelor si medicamentelor prin tehnici laser si cu plasma pentru aplicatii in medicina curativa si de diagnosticare;
  2. Studii pentru dezvoltarea de dispozitive cu aplicatii medicale si de diagnosticare;
  3. Studii bazate pe tehnici laser, cu plasma si radiatii pentru reducerea poluarii.

Tinte de realizare a obiectivelor specifice ale proiectului:

  1. Obtinerea de straturi subtiri si nanoparticule de biomateriale si medicamente procesate si functionalizate prin tehnici laser si cu plasma pentru aplicatii de tratamente si diagnostic in medicina curativa. Aria de aplicatii sunt implanturile medicale avansate (ortopedice si dentare), tratamente de vindecare si diagnosticare a bolilor utilizand metode invazive moderne, eficientizarea efectelor medicamentelor, etc.
  2. Biosenzori pentru aplicatii de detectie a analitilor de natura biologica si biochimica. Sunt propuse structuri si dispozitive pentru detectia glucozei din sange, a fungilor sau substantelor toxice rezultate in urma alterarii sau contaminarii alimentelor, etc.
  3. Dezvoltarea de dispozitive cu laser pentru tratamente si chirurgie. Se vor studia noi surse laser bazate pe medii active si componente optice neliniare ce pot genera radiatii laser potrivite pentru interactia cu diferite tipuri de tesuturi cu aplicatii in chirurgie, tratament si diagnostic.
  4. Sinteza de noi materiale si structuri fotocatalice pentru depoluare. Materiale fotocatatlitice mai eficiente de tipul pulberilor, acoperirilor si membranelor vor fi produse si testate pentru aplicatii de decontaminare a apei reziduale rezulatata din procesele industriale.