Proiect 2: Sinteza, procesarea si caracterizarea micro-si nano-structurilor si nanomaterialelor realizate prin tehnici laser, plasma sau radiatii 

Denumirea Programului Nucleu:

Cercetari avansate de laseri - plasma - radiatie - spatiu

Acronim: LAPLAS IV
Contractul nr.: 4N/2016
Denumirea obiectivului: "Cercetari avansate folosind laseri, plasma si radiatii destinate domeniilor de specializare inteligenta si de interes public"

Titlul proiectului: "Sinteza, procesarea si caracterizarea micro-si nano-structurilor si nanomaterialelor realizate prin tehnici laser, plasma sau radiatii"

Proiectul 2: PN 16 47 01 02
Director de proiect: Dr. CRACIUN Valentin

Obiective generale ale proiectului:

Tematica este structurata in patru obiective principale:

 1. Obiectivul specific 1. Microstructuri fotonice si chimice
 2. Obiectivul specific 2. Filme subțiri si materiale nanostructurate
 3. Obiectivul specific 3. Nanostructuri si nano-obiecte
 4. Obiectivul specific 4. Caracterizare si microprocesare avansata

Fiecare obiectiv conține, la rândul lui, câteva proiecte de cercetare in care sunt angrenate colective multi si interdisciplinare din INFLPR, pentru a răspunde tematicilor complexe abordate, care includ cunoștințe de fizica, chimie, biologie si inginerie, folosind metodele avansate de sinteza, procesare si caracterizare existente in INFLPR si va urmari:

 1. obținerea de structuri micronice si nanometrice cu proprietăți optice si chimice noi pentru aplicații in fotonica, chimie, fizica microlaserilor si micro-optofluidica
 2. obținerea de filme subțiri, multistraturi si materiale nanostructurate pentru înțelegerea rolului structurii si compoziției in determinarea proprietăților acestor material
 3. obtinerea de nanostructuri si nano-obiecte cu noi proprietati functionale si investigarea interactiunii lor cu radiatia laser si plasma
 4. caracterizarea optica, structurala si compozitionala avansata a materialelor si structurilor utilizate in industrii de varf

Obiective complementare ale acestui proiect sunt:

 1. mentinerea si consolidarea rolului de lider al INFLPR in fotonica, procesare laser-plasma – electroni a nanomaterialelor si a materialelor avansate
 2. dezvoltarea competentelor stiintifice si tehnologice a cercetatorilor din INFLPR
 3. descoperirea de noi materiale, dezvoltarea de metode de procesare avansate si imbunatatirea tehnicilor de caracterizare cu aplicatii in industriile de varf
 4. acordarea de asistenţă tehnică de sinteza si procesare avasanta şi de servicii ştiinţifice de caracterizare de înalt nivel în domenii prioritare ale industriei romanesti;
 5. iniţierea şi dezvoltarea colaborărilor viabile cu IMM-uri participante in Clusterul Magurele;

Echipele de lucru fiind semnificativ mai mari decat cele intalnite uzual in cadrul altor proiecte finantate (Idei, Parteneriate, TE, etc) permit integrarea atat a cercetatorilor cu experienta cat si a tinerilor cercetatori, cu efecte benefice asupra educarii si formarii acestora din urma. Se realizeaza astfel un transfer eficient de cunostinte si practici de lucru de la cercetatorii cu experienta catre cei tineri, pregatindu-i pentru o viitoare cariera in cercetare sau industrii de varf. Componenta tanara a echipelor de cercetare conduce la cresterea dinamismului, a entuziasmului, a abordarilor originale si neconventionale, asigurand un flux de idei inovatoare. De asemenea, prin multitudinea de tematici complexe si interdisciplinare abordate, care necesita echipe mixte, din mai multe colective si laboratoare ale INFLPR programul are o contributie majora la dezvoltarea stiintifica a tuturor cercetatorilor din INFLPR.