Pozitii Deschise@ELI-NP - Feb. 2014

Cercetători Ştiinţifici Seniori şi Juniori, Asistenţi post-doctorali de cercetare, Ingineri şi Tehnicieni
în cadrul infrastructurii de cercetare
Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)

Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) va fi un nou Centru de Cercetare Ştiinţifică ce urmează să fie construit de Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” (IFIN-HH) în Bucureşti-Măgurele, România.

ELI-NP este o infrastructură complexă care va găzdui două echipamente ultra-moderne de înaltă performanţă:

  • Un sistem laser de foarte mare intensitate, în cadrul căruia sunt sumate în mod coerent fasciculele provenite de la doi laseri de 10 PW pentru a obţine intensităţi de ordinul 1023 – 1024 W/cm2;
  • Un fascicul γ foarte intens (1013 γ/s), cu o lărgime de bandă de ~0,1%, cu Eγ>19 MeV, care este obţinut prin retroîmprăştierea necoerentă Compton a fotonilor dintr-un fascicul laser pe un fascicul de electroni intens (Ee > 700 MeV) produs de un accelerator clasic.

IFIN-HH – ELI-NP organizează concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi:

  • Cercetători Ştiinţifici Senior şi Juniori,
  • Asistenţi post-doctorali de cercetare,
  • Ingineri şi Tehnicieni.

Descrierea posturilor, Profilurile candidaţilor şi Regulamentele de selecţie se găsesc la adresa http://www.eli-np.ro/jobs.php. Aplicaţiile trebuie să fie însoţite de documentele solicitate în Regulamentele de selecţie.

Aplicaţiile vor fi trimise către Departamentul de Resurse Umane la adresa human.resources@eli-np.ro.