Media

INFLPR: membru al Laserlab-Europe, rețeaua de elită a cercetării în domeniul laserilor

Comitetului Director al consorțiul Laserlab-Europe, ce reunește elita cercetării europene în domeniul laserilor, s-a întâlnit în noiembrie 2019 la București, pe platforma de cercetare de la Măgurele, pentru a marca finalul proiectului Laserlab-Europe IV și lansarea noului proiect Laserlab-Europe V. Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR din București este membru al rețelei europene Laserlab încă de la ediția Laserlab II (2009-2012). Lansarea la Măgurele a proiectului Laserlab-Europe V coincide cu includerea centrului de cercetare CETAL - Centrul de Tehnologii Avansate cu Laser în echipele de cercetare ale consorțiului. Prezența elitelor cercetării europene la INFLPR, cu ocazia reuniunii Laserlab, a avut loc simultan cu realizarea, la laserul CETAL-PW, a primelor experimente de accelerare de electroni la energii de peste 300 MeV în experimente cu laser de clasă PW.

Consacrarea internațională a INFLPR prin cercetări de nivel mondial - Market Watch

Producția științifică a institutului, pe un curs calitativ și cantitativ ascendent

Prin valoarea specialiștilor săi și a productivității științifice, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) de la Măgurele este unul dintre cele mai mari entități de cercetare și dezvoltare din România, reușind în ultimii ani să se plaseze tot mai pronunțat în fluxul principal de cunoaștere. INFLPR îşi consolidează recunoaşterea pe plan mondial prin implicări în colaborări internaţionale semnificative, precum Laserlab, în domeniul laserilor, şi Euratom, în domeniul plasmei şi radiaţiei, dar şi prin lucrări ştiinţifice de o calitate remarcabilă, recunoscute şi promovate de mediul academic, ştiinţific şi tehnologic.

Laboratorul de Plasmă la Temperatură Joasă din INFLPR, la un nivel de consacrare înaltă - Market Watch

Formarea de grupuri performante, cercetările de avangardă şi proiectele de top - formula unei ascensiuni reuşite

Laboratorul de Plasmă la Temperatură Joasă (PTJ) din cadrul Institutului Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației traversează o perioadă de dezvoltare remarcabilă, facilitată de un val de personal tânăr și entuziast, care s-a alăturat cercetătorilor experimentați, pe fondul câștigării și implicării Laboratorului într-o varietate de proiecte de cercetare: de la cele de tip PCCDI (Proiecte complexe realizate în consorţii de cercetare-dezvoltare-inovare), la proiecte internaționale de tip MERA-NET și EUROfusion, ce vizează atât aspecte de înalt nivel științific și tehnologic, cât și pregătirea de noi specialiști.

The Nobel Prize in Physics 2019

nobel_laureates_for_physics_2019_800x600.jpg

The Nobel Prize in Physics 2019 was awarded "for contributions to our understanding of the evolution of the universe and Earth's place in the cosmos" with one half to James Peebles "for theoretical discoveries in physical cosmology", the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz "for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star".

INFLPR research on Front Cover in Nanoscale Journal

nanoscalect_800x600.jpg

The study "Imaging dopant distribution across complete phase transformation by TEM and upconversion emission", Nanoscale, 2019, 11, 16743 - 16754 is promoted on the front cover of the journal Nanoscale (FI=6.9), vol. 11, issue 36.

LaMP Laboratory, CETAL

lab2_33.jpg

You can watch below a promotional video about the laser cladding technology and the dedicated equipment in LaMP Laboratory in CETAL. Possible applications of this versatile technique are: surface hardening of metal parts, geometry correction, deffects repair, welding, 3D printing, in situ alloying.

SPIE Optics and Photonics Education Scholarship

SPIE grants a scholarship "SPIE Optics and Photonics Education Scholarship" for the year 2019 to PhD student Agota Simon from Laser Spectroscopy and Optics Group of the Laser Department.

University of Bucharest, Best Doctoral Thesis Award, Exact Sciences and Engineering

The University of Bucharest awarded authors of the most valuable PhD theses of the academic community in December 2018, at the second edition of the Senate Awards of the University of Bucharest.

The "Best Doctoral Thesis Award for Exact Sciences and Engineering" was awarded to the study "Studies on the behavior of fluids in the field of laser radiation", author Mihai Boni from Laser Department of the National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics, having as scientific coordinator Prof. Univ. Dr. Mihail-Lucian Pascu, Faculty of Physics of the University of Bucharest, CS 1 at the National Institute for Laser Physics, Plasma and Radiation Physics.

University of Lille, France - Prix de these "Recherche Internationale"

On 21st November 2018 the University of Lille, France awarded during the STARTDOC 2018 conference, the Prix de these "Recherche Internationale" to Ștefan Andrei Irimiciuc. The prize was awarded by Jean-Louis Debré, former minster of foreign affairs and president of the Constitutional Court. Through this award, the thesis was recognized as the best PhD thesis within the Science and Technology domain, from the Consortium of Doctoral Schools from North of France.

Dr. Voicu LUPEI – Member of the Romanian Academy

CADr. Voicu LUPEI, Head (1972-2007) of the Solid-State Quantum Electronics Laboratory at the National Institute for Lasers, Plasma and Radiation Physics became, starting with November 21, a member of the Romanian Academy, Physical Sciences Section.

Syndicate content