Anunt concurs inginer

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR organizeaza concurs in vederea ocuparii unui post de inginer in cadrul CETAL-PhIL, contract de munca pe perioada nedeterminata, program de lucru cu normă întreagă.

Condiții de participare: Studii superioare de Inginerie, Masterand in Științe Inginerești.

Atribuțiile și responsabilitățile candidatului selectat pentru ocuparea postului:
- capacitatea de a propune, organiza si efectua experimente de vibrometrie (clasic si cu scanare laser);
- urmareste implementarea si respectarea procedurilor de lucru in conditii de siguranta din Laboratorul de Vibrometrie;
- realizează teste de fezabilitate pentru a răspunde cerințelor beneficiarilor;
- realizează teste de vibrometrie conform standardelor in vigoare;
- redacteaza rapoartele pentru beneficiari;
- se preocupa de buna functionare si mentenanta instalatiilor din dotarea laboratorului;
- se preocupa de obținerea si derularea de contracte economice.

Dosarul (cu sina) candidaţilor trebuie să conţină următoarele documente:
• scrisoare de intentie ( format liber);
• cerere-tip de înscriere (pusă la dispoziție de Serviciul Resurse Umane Salarizare) în care se precizează postul pentru care candidează;
• originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea candidatului;
• originalul diplomei de bacalaureat sau echivalentă, diplomei de licență ori echivalentă, însoțită de foaia matricolă, precum și copia cărții de muncă sau copie-extras din Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea;
• curriculum vitae semnat de către candidat cu lista de publicații, dacă este cazul;
• recomandare de la unul din profesorii cu care a colaborat pentru elaborarea lucrarii de licenta/dizertatie;
• originalul certificatului de naștere;
• originalul certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
• originalul hotărârii de divorț, dacă este cazul;
• orice alte documente în original care pot demonstra perfecționarea profesională în domeniul pentru care este deschis postul;
• adeverință medic – apt.

La depunerea dosarului, SRUS se va ocupa de verificarea conformității documentelor, se vor face copii după acestea si vor fi marcate cu „conform cu originalul” și îndosariate.

Bibliografie:
- instrucțiuni de lucru IL-CETAL-L3-VIB-01, procedura operațională PO-APSI-01, fisa de lucru cu echipamentul Dongling ES-6-230.

Tematică:
- vibrometrie clasica si prin scanare cu laser; experimente de testare la vibrații si soc a dispozitivelor.

Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane pana pe data 14.10.2019.
Concursul se va sustine in perioada 17-25.10.2019 la sediul INFLPR din str. Atomistilor, nr. 409, oras Magurele 077125, jud. Ilfov. Concursul se va desfasura in doua zile. In prima zi se vor analiza dosarelor candidatilor, (etapa este eliminatorie), iar in a doua zi va avea loc un interviu cu fiecare candidat ramas in concurs.
Pentru informatii suplimentare sunteti rugati sa va adresati la Serviciul Resurse Umane Salarizare, telefon 021-457-4550 int. 2850.