MATERIALE SI PROCESE DE UP-CONVERSIE PENTRU CRESTEREA RANDAMENTULUI CELULELOR SOLARE / MATERIALS AND UPCONVERSION PROCESSES FOR THE INCREASE OF THE EFFICIENCY OF SOLAR CELLS

PROGRAMUL "RESURSE UMANE"
DIRECTOR DE PROIECT/ PROJECT MANAGER: Dr. Toma OCTAVIAN
POSTDOC2